TIN CỰC NO'NG: Cắt chức phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình Bùi Văn CửuĐăng ký để xem thêm tin tại:
#Xahoi24h, #bùivăncửu #phóchủtịchhòabình

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra của 5 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có con được sửa chữa, nâng điểm thi gồm:

Ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Trần Văn Tiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế; Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo tổ chức Đảng cơ sở thực hiện quy trình thi hành các cán bộ này theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 10/8.

Cụ thể, với chức trách là người đứng đầu Ban Chỉ đạo thi, ông Bùi Văn Cửu đã thiếu kiểm tra, đôn đốc một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện Quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Vì vậy, theo quyết định của tập thể, cắt hết chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình

Nguồn: https://lexuanquang.org/

Xem thêm bài viết khác: https://lexuanquang.org/thue/

3 thoughts on “TIN CỰC NO'NG: Cắt chức phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *