Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
12 Mar.2015

CHÙM THƠ TRẦN NGỌC THANH Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

CHÙM THƠ TRẦN NGỌC THANH

1.LẠC RỪNG:
Lạc vào rừng chữ ...Tuyệt vời!
Tạm quên lắm chuyện trên đời nhố nhăng.
Nghìn năm xưa,lại nghìn năm
Nỗi đau đời vẫn cứ nằm trơ trơ!
Thờ ơ? Không phải thờ ơ.
Làm gì được ?
Lão Tử mơ giữa đời:
"Bất ngôn chi giáo." Một lời...
Nghĩa là :"Gương mẫu..." mình ơi...đến cùng!
                                   03-11-2014
                                     Trần Ngọc Thanh

2.Thơ Đùa.Tặng các cụ già "Chơi trống bỏi."
                             HÒA
Suýt nữa thì..."đổ" vào "em"!
May mà gượng được... Cho nên vẫn tình!
Gần,Xa,Quên, Nhớ,Lặng thinh...
Bấy nhiêu trạng thái...Tại mình?Tại ta?
Không tại ai.Cốt chữ :"Hòa".
Không ai mắc lỗi.Thế là vẫn vui.
                  CHỚ "CỐ YÊU" !
Vẫn vui?Chớ để bùi ngùi.
Đừng tham lam...Nghĩ bước lùi đi em.
Tốt hơn.Đừng thổi,đừng nhen
Lửa bùng thiêu chết anh em bây giờ!
Thôi em.Đừng tưởng,đừng mơ,
"Cố yêu"...rồi sẽ hững hờ,long đong.
Hãy nhớ kỹ:"Túc tâm không" (*)
Nghĩa là:"Xưa nhẹ tấm lòng."Em ơi1
                          06-02-2015
                             Trần Ngọc Thanh
(*)Mấy chữ của Nguyễn Du trong bài "Thôn dạ":Chướng tiêu thời giác,túc tâm không."phải hiểu lúc nghiệp chướng tiêu tan đi,thì tấm lòng xưa mới thấy nhẹ nhõm được."

 

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui