Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
27 Dec.2014

CẢM NGHĨ MÙA CƯỚI 2015 Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

CẢM NGHĨ MÙA CƯỚI 2015
       (Tặng : LXQ)
             ------
"Thôi anh ở giữ vườn Dâu nhé
  Dứt mối tơ...em kiếm chồng giầu"
                   *
Con gái lấy chồng sợ "kim lâu" (1)
Đã qua Đông Chí...bắc được cầu
Chẳng còn phải lụy con đò nhỏ
Xe phóng ào qua vút bóng câu.
                    *
Ờ nhỉ, ngày xưa kiêng cữ lắm
Gái ngoan chẳng vượt lũy tre làng
Bây giờ nghe tiếng Dollar gọi
Cất cánh bay sang mãi Đại Hàn .
                      *
Thương lắm mấy chàng trai xóm mạc
Cù lần ở trong lũy tre xanh :
Ế vợ- "mồ côi" là cái chắc ?
Túi rỗng mong chi tới Thị thành ?
---
(1) Phong tục :1,3,6,8 kim lâu
Làm nhà, lấy vợ, tậu trâu thì "đừng",
nhưng đã qua Đông Chí thì "được" ?
                  Nguyễn Khôi
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui