Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Sep.2014
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lMOIEYjVOqw Ca khúc này có tên là TÓC EM ĐUÔI GÀ, Sáng tác của NS THẾ HIỂN. Mời bạn nghe Quang Linh hat. Sau đó nghe một ca khúc khác có tên Taka Takata của nước ngoaì do ca sĩ Joe Dassin Taka,takata 1972 Bulgaria trình bầy (trên đây). Giai điệu của hai ca khúc này rất giống nhau Xin tùy bạn đánh giá, nhận xét: Ai ''đạo'' của ai ? (Văn Duy sưu tầm)
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui