Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
23 Sep.2014

NGUYÊN BẢN THƯ KIẾN NGHỊ

CỦA VỢ HAI CỐ TBT ĐẢNG

CSVN LÊ DUẨN

(Gửi 16 UV BCT - về ông Võ Nguyên Giáp)

TTXVA.NET - Published on September 22, 2014                

LEDUAN-KIENNGHI1

Bức thư dài 16 trang, đánh máy, có  chữ kí của tác giả.

LEDUAN-KIENNGHI2

 

LEDUAN-KIENNGHI3

 

LEDUAN-KIENNGHI4

 

LEDUAN-KIENNGHI5

 

LEDUAN-KIENNGHI6

 

LEDUAN-KIENNGHI7

 

LEDUAN-KIENNGHI8

 

LEDUAN-KIENNGHI9

 

LEDUAN-KIENNGHI10

 

LEDUAN-KIENNGHI11

 

LEDUAN-KIENNGHI12

 

LEDUAN-KIENNGHI13

 

LEDUAN-KIENNGHI15

 

LEDUAN-KIENNGHI16

 

LEDUAN-KIENNGHI17

THEO NGÀN SẦU TRẦN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui