Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
6 Sep.2014

Thơ Thê Sáng ; NHỚ QUÊ! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NHỚ QUÊ!

THẾ SÁNG
Xa quê, cách mấy phương trời
Giọng quê nhớ lắm, nhớ nồi cơm vơi
Quạt nan thổi cả tiếng cười…
Nhớ bà gọi cháu lúc trời sắp mưa!
Luống cày sấp, ngửa vạt bừa
Dáng người bện thảm cả trưa bên nhà
Ô rô, rặng duối…trổ hoa
Cối xay, nát cả lòng ta một thời.
Nhịp chày giã gạo bồi hồi
Nón lá ai đội… hồn tôi theo cùng!
Chiều làng, giếng nước gánh chung
Trời ngụp vào nước, để thùng nặng vai?
Đường đê đất đỏ bụi dài
Khoai lang chất cát, nhớ ai đợi chờ?
Nhớ người đọc trộm sổ thơ...
Bãi dâu xào sạc đến giờ chưa nguôi!
Ruộng ngô nhu nhú đâu rồi?
Đỗ nành mẹ nấu những nồi canh xưa
Đi xa nhớ mấy cho vừa...
Quê ơi! Nhớ lắm ngày xưa…xa rồi?

Berlin 2014
Thế Sáng
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui