Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
3 Sep.2014

PHẠM CHI DŨNG ĐÃ ĐÂM MỘT

NHÁT DAO VÀO TIM GAN HỘI

NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM.

Published on September 2, 2014                

phamchidung-vntb

Đúng ngày ông Hồ Chí Minh mất (2.9) và là ngày Quốc khánh xã nghĩa của Việt Nam, Phạm Thành – Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nhận được tin shock :

“Thông báo số 5 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: về Facebook VNTB và ông Ngô Nhật Đăng”, do chính ông Chủ tịch HỘi NBĐL Việt Nam Phạm Chí Dũng ký.
Buồn như nỗi buồn của những người theo chủ nghĩa quốc gia khi nghe tại Ba Đình tiếng ông Hồ Chí Minh vang lên Tuyên ngôn độc lập.
Bây giờ thì đã rõ, Tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh thực chất là tuyên ngôn khai tử nước Việt Nam.

Thông báo của ông Phạm Chí Dũng, nhân danh chủ tịch Hội, như một nhát dao chí mạng đâm vào gan ruột Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam với tuổi đời chưa được thôi nôi hai tháng.

Thực là một Thông báo hoàn toàn thiểu năng trí tuệ, vi phạm điều lệ Hội, hoàn toàn mang tính phá hoại.

Thực chất trang Website của Hội có sau trang Fcebook của Hội.

Thực chất trang Website cũng như trang Fecebook của Hội đều do một nhóm người làm.

Điều đặc biệt là trang Fecebook của Hội rất cầu thị Hội viên và Cộng tác viên và thể hiện đó là một trang báo lấy trung thực làm đầu, phản ánh sự thật nóng đã và đang diễn ra với tiêu chí là là cung cấp thông tin cho bạn đọc, đồng thời tôn trọng phong cách viết của từng tác giả, công tác biên tập chỉ là sửa lỗi chính tả và rút gọn những đoạn rườm rà; ngoài ra sửa chữa hay thay đổi gì trong bài viết nhất nhất phải được sự đồng ý của người viết. Đó là một cách làm báo hiện đại, phù hợp với thời cuộc trong nước và quốc tế.

Còn trang Website của Hội thì ngược lại. Không tôn trọng Hội viên, không chịu đăng bài của Hội viên và đặc biệt là khăng khăng giữ quyền biên tập, một lối làm báo mang thương hiệu Cộng sản, không phù hợp với thời thế hiện nay. Trớ trêu, trang website mang danh Hội còn tự ý trương lên: “Cơ quan ngôn luận của Hội”. Cơ quan ngôn luận của Hội kiểu gì mà không thể hiện ý chỉ của Hội viên; giữ quyền biên tập kiểu gì mà lại “phủi tay” khi dưới mỗi bài đăng đều cột người viết vào trách nhịệm: “ Việt Nam Thời Báo – Trang Thông Tin Đa Chiều. Tất cả bài đăng tải trên thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả không phản ảnh quan điểm hay lập trường của Việt Nam Thời Báo. Một trò tháu cáy không hơn không kém.

Những người làm website nhân danh Hội là ai? Ai phân công họ và những ai đồng ý cho họ được thay mặt Hội điều hành trang website của Hội? Không ai cả.

Phải chăng trong Hội cũng có nhóm lợi ích lợi dụng Hội để thực hiện mưu đồ cá nhân?

Với tư cách là Hội viên, tôi – Phạm Thành- phản đối Thông báo số 5 của ông Chủ tịch Hội Phạm Chí Dũng và minh định rằng website Việt Nam Thời báo không phải là cơ quan ngôn luận của Hội, nó chỉ là website của một nhóm người mang danh Hội lập ra mà thôi.

Việc ông Phạm Chí Dũng cho rằng:

“Căn cứ Điều lệ Hội NBĐLVN về đường lối hoạt động và thẩm quyền của lãnh đạo Hội, ngày 1/9/2014, Ban lãnh đạo Hội đã họp bất thường và đưa ra quyết định với đa số thống nhất:

1. Từ ngày 1/9/2014, trang Facebook mang tên Việt Nam Thời Báo do ông Ngô Nhật Đăng điều hành không còn mang danh nghĩa là một trang báo của Hội NBĐLVN, cũng không còn mối liên quan nào với Hội NBĐLVN về quan điểm, nội dung, nhân sự và tài chính”..

Ông Chủ tịch Hội Phạm Chí Dũng cần phải thông báo công khai lãnh đạo họp bất thường gồm những ai họp và quyết định của nhóm lãnh đạo của ông có được đa số Hội viên tán thành hay không thì thông báo số 5 mới chính danh và có hiệu lực. Nếu lãnh đạo chỉ là một nhóm người điều hàn Website họp rồi ra thông báo thì là không đúng Điều lệ và không có hiệu lực.

Ông Phạm Chí Dũng , dù là Chủ tịch, cũng không được quyền có quyết định như vậy. Ông xem các Hội viên chỉ là thứ để ông dẫm lên lưng họ mà hành động hay sao?

Rất mong được các Hội viên khác chia sẻ.

Hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Phạm Thành

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui