Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
30 Aug.2014

Đất nước đếm trên đầu ngón tay Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Đất nước đếm trên đầu ngón tay

  
Lê Huy Mậu/ FB Lê Huy Mậu
Đất nước đếm trên đầu ngón tay
Những người có thực tài và thực yêu đất nước.?
Họ là những ai?
Tôi hỏi tôi
Và tôi tự trả lời!
Từ một tới năm
Từ năm tới mười!.

Kỳ lạ!
Theo cách chọn của tôi
Không  thấy ai trong số này
Dính một tý chức quyền gì cả
Thậm chí họ hầu như chẳng có ai hưởng lương!

Đất nước giáo sư, tiến sĩ rất đông
Sao tôi thấy chỉ mỗi Ngô Bảo Châu nói lời nào cũng thấm!
Đất nước có mười lăm ngàn nhà báo. Ngót một ngàn nhà văn
Sao tôi chỉ thấy một hai trong số đó
Là có tài, có tâm và yêu nước thực lòng!
Đất nước có cả vạn cá nhân anh hùng
Sao tôi khó tìm ra một hoặc hai tiêu biểu?

Đếm trên đầu ngón tay
Những người thực tài và thực yêu đất nước?
Xin  mọi người hãy đếm thử coi!

30/8/2014
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui