Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
6 Aug.2014

thơ trào phúng ĐOÀN THUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

thơ trào phúng ĐOÀN THUẬN

SỔ HƯU

1.
Liên Xô đổ,
lớp cao niên ném sổ hưu vào sọt rác.
giám đốc KGB dấu thẻ đảng trong hộc bàn
nhìn bạn hữu xa dần vào bóng tối lịch sử
về sống nhờ dân chân chất bần hàn.

2.
Nhóm lợi ích mua bằng chạy chức ngoài chợ đen
bọn bất tài thất đức sống nhờ xương máu dân
rất cần sổ hưu, nên bám víu quyền lực
để được phì gia, để được vinh thân .

Nhóm cai trị độc quyền cướp cơ hội,
cướp công trạng cha ông đã hy sinh một đời
cướp lương hưu, cướp việc làm người lương thiện
bằng thủ đoạn vu oan,
thủ tiêu, vô tù ngồi.

Vì lợi ích cá nhân, đâu vì một lý tưởng,
lo
còn đảng còn mình, còn chế độ còn sổ hưu
bất chấp non sông bị ngọai xâm rình rập
coi dân như món hàng trao đổi giao lưu.

 

3.
Hưu liễm,
sự tích lũy lương phạn của công chức trung thực,
điều kiện cần cho người cao tuổi sống ngày cuối đời
không là điều kiện đủ để giữ một chính thể thối nát.
sổ hưu đâu đỡ nổi sự sụp đổ khi nền móng rã rời.

         Khánh Hội,1/2013
         ĐOÀN THUẬN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui