Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
29 Jul.2014

Kỳ 1: "Nịnh ông anh" và âm mưu

ám sát ông Tập Cận Bình

Thanh trừng Chu Vĩnh Khang, ông Tập “bóp” luôn đám đàn em Chu

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui