Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Jul.2014

NGUYỄN TRUNG : HIỂM HỌA ĐEN (I) Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

HIỂM HỌA ĐEN (I)

Còn cay đắng hơn cả câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy.

Nguyễn Trung

Chẳng       lẽ đốn đời đến mức phải nói lời cảm ơn với cái giàn khoan HD 981 hả        trời đất!? Tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng về ý nghĩ này, và quả thực        trong bụng có lúc tôi đã nghĩ như vậy!      

      Sự thật là không ít các bạn đồng niên của tôi cũng có cách nghĩ như        thế trước một thực tế đau lòng: Hàng chục năm nay, chí ít là từ khi       anh Trần Quang Cơ trong cuốn Hồi ức và suy nghĩ        (2001) của mình đã giấy trắng mực đen cảnh báo rành rành trước cả        nước về mối họa Thành Đô. Nhưng tất cả cứ như nước đổ đầu vịt! Các       lời cảnh báo khác qua mấy khóa đại hội đảng cũng thế…

 Thậm chí mãi cho đến ngày 02-05-2014 trở về trước, nghĩa là cho đến       khi cái giàn khoan HD 981 cắm sâu vào vùng biển của ta, hễ cứ ai mở        miệng phê phán Trung Quốc ăn hiếp nước ta nhiều chuyện, hay biểu       tình lên tiếng đòi “NO U” (nói Không với đường lưỡi bò!)..,  là lập       tức bị gán cho cái tội phá đại cục quan hệ Việt Nam – Trung Quốc để        lật đổ chế độ!.. Đã có những bắt bớ và tù đầy nhằm đàn áp những       chuyện này. Thậm chí ngay cái tên gọi Trung Quốc trong       không biết bao nhiêu hành động phải gọi là tội ác ức hiếp nước ta dù       là trên bộ hay dưới biển, phía ta cũng phải lờ đi, ngậm bồ hòn làm       ngọt, hoặc vì lý do nào đấy nếu buộc phải nhắc đến thì cũng phải       gọi trẹo đi là tầu lạ, kẻ lạ… 

Nhưng đúng là từ sau cái ngày 02-05-2014 câu chuyện đã bắt đầu khác.       Vâng, mới chỉ bắt đầu khác thôi. 

      Bây giờ mà có ai cả gan công khai bảo vệ 4 tốt và 16 chữ,        chắc chắn sẽ được cả nước ném đá khỏi phải đem đi chôn luôn!  

      Dù sao, toàn bộ câu chuyện nói trên mới chỉ là chuyện nổ bùng của       tình cảm – một tình cảm bị quyền lực và tủi nhục lâu nay đè nén đến       ê chề, nhìn đất nước hàng ngày oằn lên dưới sự lũng đoạn mọi mặt của       Trung Quốc mà không làm gì được! Nói đúng hơn là: Không được làm       gì! 

      Bây giờ xin cùng nhau giữ cái đầu lạnh một chút, giữ trái tim ấm một       chút với đất nước, để cả nước cùng nhau nhìn nhận lại tất cả. 

Khi        được tin báo về nước là hội nghị Thành Đô đã kết thúc, bộ trưởng       Nguyễn Cơ Thạch thốt lên: Một thời Bắc thuộc lần thứ hai bắt đầu!               

      Câu chuyện giàn khoan HD 981 hôm nay bắt đầu từ đấy. 

      Thỏa thuận Thành Đô 1990 ra đời trong hoàn cảnh (1) Việt Nam đã thấm        đòn cuộc chiến tranh 17-02-1979 của Trung Quốc (chỉ thực sự kết thúc       1989) và chiến tranh Campuchia (do Trung Quốc cài dựng lên để lừa ta       vào), (2) Trung Quốc vừa mới đánh chiếm 7 đảo và bãi đá của ta ở        Trường Sa năm 1988, và (3) hệ thống thế giới xã hội chủ nghĩa (các       nước Liên Xô – Đông Âu cũ) bắt đầu sụp đổ từ 1989. Nỗi lo sự sụp đổ        này có thể xóa mất chế độ chính trị ở nước ta là một trong những tác       nhân quyết định dẫn tới bước đi nói trên của lãnh đạo phía Việt Nam       hồi ấy, chưa kể đến những nguyên nhân khác cá nhân.  

      Tìm kiếm liên minh ý thức hệ ở Thành Đô trong bối cảnh như vậy chính       là tìm kiếm liên minh với kẻ vừa mới thẳng tay làm thịt mình mấy       trận liền. (Xin đừng quên: Trung Quốc lúc ấy còn kênh kiệu: Nếu Việt       Nam có chịu đến Thành Đô thì cũng chỉ có liên minh thôi, chứ không       thể có đồng minh, chỉ là đồng chí chứ không thể là đồng minh!..) 

      Không thể nói lãnh đạo phía Việt Nam thời ấy không đếm xỉa đến thực       trạng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc như đã nêu trong Sách Trắng 1979[1].       Nhưng quyết định Thành Đô là sự lựa chọn của lãnh đạo phía Việt Nam       vào thời điểm và hoàn cảnh lịch sử của thế giới cũng như của chính       nước ta lúc bấy giờ, với niềm tin sẽ phục hồi lại được quan hệ hữu       nghị giữa hai nước, sẽ có hòa bình, và tạo ra được liên minh ý thức       hệ, để từ đó có thể bảo vệ chế độ và giữ nước. Những điều cốt lõi       này tạo nên quyết định lựa chọn liên mình ý thức hệ.  

Hơn nữa, hệ thống thế giới XHCN không còn nữa, Việt Nam phải đi với       Trung Quốc để cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa xã hội – rất nhiều lần lãnh        đạo đã giảng giải như vậy trong nội bộ và trong nhân dân. 

      Chặng đường một phần tư thế kỷ từ Thành Đô đến giàn khoan HD 981, là        chặng đường Việt Nam nhận được một nền hòa bình phải trả giá đắt       bằng nhiều nhân nhượng hoặc thua thiệt đau lòng – trong những vấn đề        biên giới trên bộ và trên biển, trong quan hệ kinh tế, trong nhiều       vấn đề chính trị khác, và lòng tự trọng dân tộc bị tổn thương nặng       nề…         

Trong những năm gần đây đã có nhiều học giả và cơ quan nghiên cứu       trong nước trong nước đưa ra nhiều dữ liệu, sự kiện và những lý lẽ        xác đáng cho thấy kinh tế nước ta lệ thuộc nghiêm trọng và trên thực       tế gần như trở thành một nền kinh tế phụ trợ cho Trung Quốc: Cung       cấp như vơ vét mọi tài nguyên khoáng sản ta có cho Trung Quốc; xuất       siêu của ta sang thị trường toàn thế giới không đủ bù nhập siêu của       ta từ Trung Quốc; Việt Nam trở thành một thị trường lý tưởng tiêu       thụ hàng hóa rẻ, độc hại và chất lượng xấu của Trung Quốc; trong hơn       một thập kỷ nay khoảng 2/3 công trình kinh tế lớn xây mới trong cả        nước rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc với chất lượng công nghệ thấp,        đắt, ô nhiễm môi trường nặng nề, bóp chết khả năng nội địa hóa của       nước ta…   

Thực       tế một phần tư thế kỷ vừa qua cũng cho thấy nội tình đất nước bị        quyền lực mềm Trung Quốc lũng đoạn và chia rẽ ngày càng trầm trọng,       con đường phát triển của đất nước bị kìm hãm, nhiều cơ hội phát       triển của đất nước bị cướp mất, chịu nhẫn nhục ngậm bồ hòn làm ngọt       nhiều thứ... Liên minh ý thức hệ dù mang tên 4 tốt và 16 chữ         không thể ngăn cản biết bao nhiêu việc làm sai trái năm này qua năm       khác của Trung Quốc trên Biển Đông. Về toàn cục, nước ta chỉ gặt hái        được một thực tế: ta càng nhân nhượng Trung Quốc càng lấn tới. Và       hôm nay nước ta lâm vào tình trạng bị cô lập trước nguy cơ bị lấn       chiếm tiếp, bị bao vây và xâm lược từ phía Trung Quốc chưa từng có       kể từ 30-04-1975.  

Nỗi        đau còn nhức nhối hơn ở chỗ Trung Quốc đã làm được như vậy đối với       nước ta giữa lúc nước ta đã hội nhập toàn diện vào quá trình toàn       cầu hóa, sản phẩm của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các thị trường       quan trọng trên thế giới, hầu hết các quốc gia quan trọng trên thế        giới là đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện của nước ta. Nói       cách khác: Lợi dụng cái liên minh ý thức hệ này, quyền lực mềm Trung       Quốc đã thành công trong việc vô hiệu hóa đáng kể những nỗ lực hội       nhập quốc tế của Việt Nam để vươn ra bên ngoài, đã giam hãm thành       công Việt Nam trong vòng kiềm tỏa của Trung Quốc mà đến hôm nay Việt       Nam vẫn chưa có cách gì thoát ra.  

Còn       một hiện tượng nữa cần lưu ý. Về mặt nào đó, phẩm chất chính trị của       chế độ ở thời điểm Việt Nam bước vào Hội nghị Thành Đô so với hôm       nay có sự khác biệt nghiêm trọng: Hôm nay là sự tha hóa đến mức nguy       hiểm, mà chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận là        đang đe dọa sự tồn vong của đảng và của chế độ. Ngoài quá trình tha       hóa tự thân của chế độ toàn trị một đảng, phải nói quyền lực mềm       Trung Quốc chủ yếu bằng sử dụng những thủ đoạn tham nhũng và hủ hóa        đã góp phần quan trọng vào làm sâu sắc thêm quá trình tha hóa này       của chế độ chính trị ở nước ta. Mười ngày đầu (02-05 đến 11-05-2014)       sau khi xảy ra sự kiện giàn khoan HD 981 là mười ngày câm lặng, bất        động không biết nên phản ứng như thế nào, mọi nỗ lực “đường dây       nóng” đều vô ích hoặc bị cự tuyệt, càng lúng túng đến mức như nhắm       mắt làm ngơ giữa lúc đất nước đang có bao nhiêu hội họp quan trọng…        Đó là mười ngày phơi bầy ra sự ươn hèn của hệ thống chính trị, làm       tổn thương nghiêm trọng quốc thể.  

Đến        đây có thể rút ra kết luận: Tạo ra liên minh ý thức hệ ở Thành Đô là        để mong có hòa bình, bảo vệ được chế độ và giữ được nước, nhưng hôm       nay gặt hái được: kinh tế lệ thuộc, độc lập chủ quyền quốc gia tiếp       tục bị uy hiếp, chế độ chính trị bị Trung Quốc lũng đoạn sâu thêm,        đảng cũng bị Trung Quốc trói buộc cả về tư duy và về hành động vào       liên minh này (nên đọc thêm “4       không được” do Trung Quốc đưa ra trước khi Dương Khiết       Trì đến Hà Nội 16-06-2014), con đường phát triển của đất nước bị        chặn đứng.  

Liên       minh như thế đúng là mất cả chì lẫn chài.  

Toàn       bộ những diễn biến của quan hệ Việt – Trung tác động vào Việt Nam       trong một phần tư thế kỷ vừa qua thừa nhận: Việt Nam về nhiều mặt và       trên thực tế trở thành một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc[2].

       

*

                       Trên        đây không chỉ là câu chuyện của thất bại tìm kiếm liên minh ý thức       hệ. Nó còn là câu chuyện sụp đổ ý thức hệ của chính bản thân ĐCSVN       trên 2 phương diện:  

(1)                           Trung Quốc có một ý thức hệ riêng của mình và tùy từng thời kỳ mang       những tên gọi khác nhau. Hiện tại tên gọi đó là CNXH đặc sắc       Trung QuốcGiấc mộng Trung Hoa. Nhưng trước sau vẫn       chỉ là cái gốc bành trướng Đại Hán. Thật ra trước khi có Thành Đô,       Việt Nam lần đầu tiên được hưởng quả đắng của ý thức hệ gốc này là       năm 1956, khi Trung Quốc lợi dụng tình hình nhá nhem chiếm một phần       Hoàng Sa, giữa lúc quan hệ hai nước đẹp như trong thơ: Việt Nam       Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông…  Thứ ý thức hệ        bành trướng Đại Hán này đâu có thèm liên minh, nó chỉ ban tặng cho       phía ta 4 tốt và 16 chữ, thế thôi. Đấy chính là thực chất của       cái gọi là “liên minh nhưng không phải là đồng minh, đồng chí chứ        không đồng minh…” mà Trung Quốc đã giao hẹn trước với phía ta       khi chấp nhận ngồi với ta ở Thành Đô.

(2)              Ý       thức hệ của ĐCSVN đã thất bại trong việc dẫn dắt con đường phát       triển của Việt Nam trong 4 thập kỷ đầu tiên xây dựng và bảo vệ đất       nước kể từ sau 30-04-1975[3].        Đất nước đang đứng trước cuộc khủng hoảng toàn diện và đòi hỏi phải       tìm một con đường khác để đi vào một thời kỳ phát triển khác – một       thời kỳ phát triển mới trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thế        nhưng hiện nay ĐCSVN với tư cách là người nắm quyền hành tuyệt đối        đang nợ đất nước câu trả lời, nói thẳng ra là không đủ trí tuệ, phẩm       chất và bản lĩnh để tìm được câu trả lời. Tổng bí thư Nguyễn Phú       Trọng trước sau đã nhiều lần thay mặt đảng trả lời trước toàn đảng       và toàn dân rồi: Phải kiên định con đường của chủ nghĩa xã hội. Câu       trả lời này chỉ nói lên đến hôm nay ĐCSVN vẫn chưa có câu trả lời. 

Thực       tế chặng đường Thành Đô – giàn khoan HD 981 cho thấy một phần tư thế        kỷ vừa qua phía ta đã chịu bịt tai, nhắm mắt, ngậm miệng, tự trói       chân tay…, chịu  biết bao nhiêu thua thiệt và nhân nhượng; nhiều cái       Trung Quốc làm sai không dám cãi; nhiều cái lợi ích quốc gia đòi hỏi       nhưng không dám đi trước, không dám làm khác hay làm trái Trung       Quốc, cả trong đối nội và đối ngoại; nhiều cái lợi ích quốc gia đòi       hỏi phải giữ đến cùng nhưng không giữ được; thậm chí phải bỏ qua,       che đậy hay cắt xén cả lịch sử để giữ hòa hiếu, cho đội ngũ dư luận       viên lung lạc dân (dọa mất sổ hưu!)… tất cả để cố cùng giữ đại cục       cho bằng được… Nhưng trước sau nước ta vẫn cứ chịu thua thiệt tiếp,        đất nước hôm nay càng lâm nguy. Làm nghề ngoại giao, thực quả đến       nay tôi chưa tìm được trên thế giới này có một quốc gia độc lập nào       có vị thế quốc tế không thể nói là thấp kém như Việt Nam mà lại chịu        để cho một nước láng giềng khép vào khuôn khổ đến như vậy! Hai năm       trời nước ta là ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An mà cứ phải       chịu im như thóc trước bao nhiêu việc sai trái của Trung Quốc trên       Biển Đông…  Nhìn lại quá khứ, tôi cũng chưa thấy nước Việt Nam độc       lập trong lịch sử mấy nghìn năm quan hệ với Trung Quốc có thời nào        độc lập quốc gia lại bị trói buộc như hôm nay!  

      Trong khi chăm lo giữ đại cục như thế, cũng xin đảng và nhà nước       giao cho hàng nghìn người Việt đang làm việc hay học tập ở Trung       Quốc nhiệm vụ tìm hiểu dư luận xã hội và báo cáo trung thực về nước       xem Trung Quốc với tính cách là một quốc gia đang nhìn quốc gia Việt       Nam như thế nào. Đại sứ quán của ta ở Trung Quốc phải là người trước       tiên làm tốt việc này. Đồng thời cũng nên giao ngay cho các đoàn cán       bộ đảng và nhà nước mỗi năm hàng trăm người được cử sang học tập ở        Trung Quốc làm nghiêm túc việc tìm hiểu này. Một số sinh viên học ở        Trung Quốc về nói với tôi: Ông ạ, cháu thấy họ nhìn Việt Nam chưa        được một nửa con mắt đâu ạ. Họ khinh nước ta tệ hại hơn thế nhiều…        Tại sao báo chí Trung Quốc ra rả hàng ngày những bài và tin tức về        Việt Nam như thế, mà nhân dân ta chẳng được hay biết gì ngoài cái 4 tốt và 16 chữ? Tin tức một số báo chí Trung Quốc lâu       nay nói thẳng: Việt Nam đáng cho một bài học mới (theo kiểu của Đặng       Tiểu Bình), nhân dân Trung Quốc đã được chuẩn bị tư tưởng cho việc       này… Ai muốn quy kết những điều tôi viết ra ở đây là kích động chống       Trung Quốc thì tùy. Trước sau tôi vẫn nghĩ, muốn có hòa bình và giữ       được hòa bình với Trung Quốc, nhất thiết phải hiểu họ, hiểu cho đến       tận xương tủy họ[4]

Xin       ý chí và trí tuệ cả nước hơn lúc nào hết thấy rõ: Một phần tư thế kỷ        khai thác sự lệ thuộc đến mức gần như tự trói tay và tự bịt mắt của       nước ta, Trung Quốc đã tạo ra được cho mình một tình huống hôm nay       có trong tay đủ mọi kịch bản từ A đến Z để chủ động tùy nghi xử lý       Việt Nam – từ những thủ đoạn đê tiện và bẩn thỉu nhất đến chiến       tranh. Xin cứ nhìn xem Trung Quốc đang làm gì bằng “hòa bình”  và       trong hòa bình – ví dụ trước khi cử Dương Khiết Trì sang Việt Nam       (16-05-2014) thì đưa ra cho phía Việt Nam “4 không được”, cứ nhìn       trong 2 ngày 13 và 14-05-2014 quyền lực mềm Trung Quốc kích động       cướp phá thành công khỏang 800 xí nghiệp có FDI từ Bắc vào Nam, cứ        nhìn Trung Quốc bầy binh bố trận trên bộ và trên biển chung quanh       nước ta, cứ nhìn cái 9 vạch bây giờ thành 10 vạch, cứ nhìn rồi đây       cái chiến tuyến trên biển nối liền các căn cứ quân sự Du Lâm (Hải       Nam) Gạc Ma, Chữ Thập, rồi kéo tiếp về phía Scarborough       (Philippines), và báo chí Trung Quốc đã để ngỏ khả năng lập vùng       nhận dạng phòng không (AIDZ) trên Biển Đông… Rồi các ngón đòn kinh       tế và quyền lực mềm khác sẵn sàng dành cho Việt Nam… Một số chuyên       gia của ta tính toán những đòn kinh tế này có thể dễ dàng làm GDP       của Việt Nam tụt 5 – 10%... 

Kịch       bản Trung Quốc đang thực hiện để xử lý Việt Nam hiện là kịch bản tối        ưu số một đối với họ. Bởi vì kịch bản này đang mang lại kết quả        nhiều nhất, rẻ nhất, “êm ả” nhất: Duy trì được sự khiếp nhược hiện       tại của Việt Nam để lấn chiếm tiếp, uy hiếp tiếp mà không phải dùng        đến những biện pháp quân sự trực tiếp và ồn ào hơn. Chừng nào còn sự        khiếp nhược này, kịch bản này còn phát huy tốt tác dụng. Làm quá tay       dân chúng Việt Nam có thể sẽ nổi lên chống chế độ, mà như thế sẽ rất       bất lợi cho kịch bản rẻ, tốt, “êm ả” và đang rất hữu dụng này! Nếu       tình hình đòi hỏi chuyển kịch bản cũng không sao, mọi thứ Trung Quốc        đã sẵn sàng... Cứ nghe những tuyên bố mới nhất của Tập Cẩm Bình cho       rằng Biển Đông là lợi ích cốt lõi không thể nhân nhượng của Trung       Quốc, rồi nhìn các hành động leo thang tiếp tục của Trung Quốc đang       diễn ra, có thể thấy rõ toàn bộ cục diện Biển Đông hiện nay. 

Xin       hỏi cả nước:

-                          Quốc       gia trong tình thế hiện nay đã sẵn sàng mọi mặt chưa? Bây giờ vẫn       còn đang tính đến Chừng nào ngư dân còn bám biển thì còn giữ được        đảoTrước sau vẫn phải kiên định… (các phát biểu của       Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).

-                          Quốc       gia trong tình thế hiện nay đã phải đặt ra nhiệm vụ cứu nước chưa?       Hay là bây giờ nói cứu nước là biểu hiện của hốt hoảng? của thổi       phồng tâm lý bi quan, là kích động chống chế độ?.. 

Vậy       chỉ còn mỗi cách mở mắt, mở mồm, cởi trói nhìn thẳng vào sự thật để        tìm câu trả lời, tìm lối ra.  

Xin       nói ngay ở đây thế này: Cái đáng lo đối với nước ta không phải là       việc Trung Quốc có thể gọi mưa hú gió trị ta thế nào! Đấy không phải       câu chuyện đáng sợ nhất, nước ta đã từng bị thử thách như thế nhiều       lần rồi và không sợ. Đất nước này không thể mất về tay Trung Quốc        được đâu. Nhưng thật sự cái đáng lo nằm ở chỗ bất ngờ hoặc để xảy ra       hoang mang, tự ta phá ta, mắc bẫy vào chính cái võ kích động của       quyền lực mềm Trung Quốc... Rồi cái nhân danh chống kích động và bạo       loạn đển đàn áp dân… Trong khi đó đất nước đang phải đối mặt với       trăm nghìn vấn đề nhạy cảm giữa hòa bình và chiến tranh, giữa ổn        định và đổ vỡ. Ngay giữa Hà Nội mà có chỗ cứ lát 1m vỉa hè hết một       tỷ đồng! Quảng Trị có nơi hạn hạn nặng hàng tháng nay không có nước       cho người, gia súc và cây trồng. Khu công nghiệp Vũng Áng được hưởng        ưu đãi đến tột cùng (Tuổi trẻ online 08-07-2014) với hàng nghìn lao        động Trung Quốc chỉ cách căn cứ hải Quân Du Lâm ở Hải Nam và giàn       khoan HD 981 khoảng trên dưới 200 km sẽ là cái gì đối với Việt Nam?       Thể chế chính trị và hệ thống nhà nước hiện hành làm sao có được và       quản lý được một nước công nghiệp cơ bản theo hướng hiện đại vào năm       2020? Nhập siêu và nợ công cứ tăng mãi không giảm. Thay thế nhập       khẩu nguyên vât liệu từ Trung Quốc như thế nào? Nếu Trung Quốc gây       rối loạn trên mặt trận tài chính, ngân hàng thì đối phó ra sao?..       v.v… Vâng, sẩy tay là rối lọan, là đổ vỡ, là dậu đổ bìm leo. Người       Việt Nam nào không muốn có hòa bình lúc này để xử lý những vấn đề       đang chồng chất ngập đầu mình!..  

Thế        nhưng trong tình hình này cứ giấu dân, trấn an suông, không cùng với       dân chuẩn bị đối phó với mọi tình huống, liệu có yên thân không? Cứ        khiếp nhược cầu hòa mãi, liệu Trung Quốc có nương tay không? Thế        giới sẽ nhìn Việt Nam ra sao? Giúp hay không nên giúp?..  Việt       Nam có thực sự muốn được giúp không, hay là..?.. 

      Chính lúc này hơn bao giờ hết phải bàn kỹ với dân, huy động trí tuệ        và sự tham gia ứng phó của toàn dân. Hơn bao giờ hết phải đặt ra       nhiệm vụ cứu nước cho cả nước để cùng tìm cách thực hiện. Có tự giúp       mình thì thế giới mới giúp mình! Phải đi với dân, đối thoại với dân        để bàn việc cứu nước. Đối thoại trực tiếp với tất cả các tổ chức xã       hội dân sự đang có, để cùng nhau bàn việc cứu nước, chứ không phải       bịt miệng họ, quy kết cho họ đủ mọi thứ để khống chế hay đàn áp họ        như vẫn đang làm. 

Lúc       này vẫn kiên định hàng đầu là bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng như Tổng bí       thư yêu cầu thì làm sao giữ được nước? Tại sao không đặt vấn đề        ngược lại: Lấy giữ nước, cứu nước làm nhiệm vụ trung tâm, qua đó       thay đổi chế độ, thay đổi hay là lột xác đảng để trở thành đảng của       dân tộc? Đất nước không cứu được, liệu đảng sẽ còn tồn tại? Mà nếu       còn tồn tại thì sẽ là cái đảng gì? Có thể tồn tại như thế mãi được       không? Đại hội XII có nên quan tâm vấn đề này không? Đặt vấn đề hay       không đặt vẫn đề cứu nước chính là ở điểm nghiêm trọng này. 

Tôi       nghĩ đại đa số người dân nước ta – trước hết là trí tuệ Việt Nam –        đủ hiểu biết và có bản lĩnh làm như thế để cứu nước. Tôi thực sự tin       rằng có nhiều đảng viên ĐCSVN cũng đang nghĩ và muốn làm như thế.        Chẳng ý đồ đen tối nào có thể kích động nổi chúng ta mù quáng chống       Trung Quốc theo bất kể lối suy nghĩ kỳ thị và phân biệt chủng tộc       nào. Chính vì muốn sống hòa bình bên cạnh Trung Quốc, nên bây giờ        việc đầu tiên phải làm là cứu nước. Cứu nước khỏi cái mù quáng và tự        trói đối với Trung Quốc, khỏi tình trạng quyền lực chỉ lo quay về        trấn áp trong nước để bảo vệ chế độ, khỏi mọi yếu kém vì đất nước        đang khủng hoảng và tha hóa toàn diện, khỏi tình trạng mất phương       hướng và tê liệt về con đường phát triển. Cứu nước để tìm ra con        đường làm cho đất nước mạnh lên theo mọi nghĩa. Vì chỉ như thế mới       có thể chung sống hòa bình với Trung Quốc, rồi từ đó mới có hữu nghị       đúng đắn, hợp tác đúng đắn. Một phần tư thế kỷ tự trói vừa qua để        giữ đại cục đã dắt chúng ta đến câu trả lời này.  

Nếu       ai nghĩ rằng làm cho Việt Nam mạnh như thế là chống Trung Quốc, thì       cứ để cho họ bênh và bảo vệ Trung Quốc. Ai quy kết rằng gọi mọi sự        việc đúng với tên thật trong quan hệ Việt – Trung là kích động chống       chế độ, chống đại cục quan hệ Việt – Trung, thì đấy chính là biểu       hiện muốn đàn áp những nỗ lực muốn cứu nước. Ai thực sự muốn đục       nước béo cò bằng những việc làm kích động thù hận hay xuyên tạc sự        thật để gây rối kiếm lợi bẩn thỉu, thì chính những việc làm này nói       lên dã tâm của họ. Tất cả những thứ này không phải là công việc của       chúng ta và cũng không thể lung lạc chúng ta.  

Xin       nhấn mạnh, cái sai gốc trong việc tìm kiếm liên minh ý thức hệ ở        Thành Đô là ở chỗ: Làm tất cả mọi việc để bảo vệ chế độ, rồi mới       tính đến giữ nước. Đấy là cách tính toán có giữ được chế độ        mới giữ được nước.  Nhất thiết phải sửa cái sai gốc vô cùng       tệ hại này. 

      Trước tình hình đất nước lâm nguy hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú       Trọng kêu gọi trước các cử tri (Hà Nội và một số nơi khác) phải kiên        định giữ hòa bình, đoàn kết, bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà       nước, bảo vệ nhân dân, không lầm lẫn đấu tranh chống những sai trái       trên Biển Đông với 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc, phải kiên trì gìn giữ        mối quan hệ hai nước đã xây dựng được từ lâu đời, phải đấu tranh        bằng mọi biện pháp hòa bình – kể cả những biện pháp luật pháp quốc       tế, phải đề phòng kẻ xấu kích động…   

Tất       cả những điều Tổng bí thư đã nói trên hiển nhiên vẫn là nếp nghĩ cũ,        vẫn là cách tính toán có giữ được chế độ mới giữ được nước       đã từng dẫn tới Thành Đô trước đây 25 năm, là cách ĐCSVN đã làm rất       triệt để xuyên suốt 25 năm vừa qua, và hôm nay dẫn đất nước tới cái       giàn khoan HD 981 với nhiều hệ lụy mới. Cho đến khi tôi viết những       dòng chữ này, chưa thấy một ý kiến nào từ lãnh đạo đảng đặt vấn đề:        Đất nước phải tìm một con đường khác để có thể sống được hòa bình       bên cạnh Trung Quốc. Hay là đảng đang giữ bí mật?

      Không phải chỉ riêng tổng bí thư, toàn thể Bộ Chính trị đến nay chưa       ai nói thẳng ra với cả nước để cùng lo liệu: Đất nước đang bị Trung       Quốc uy hiếp nghiêm trọng thế này vì yếu quá và có đang có quá nhiều       yếu kém đối nội cũng như đối ngoại. 

Cũng       chưa thấy vị lãnh đạo nào nghiêm túc đặt vấn đề: Duy trì hiện trạng       của đất nước, đất nước sẽ thua tiếp, lâm nguy tiếp! Phải tìm đường       làm cho nước mạnh lên để cứu nước! Thay vào đó, lúc này lúc khác chỉ        có những câu nói trấn an mà chính người nói có lẽ cũng thấy khó tin.       Làm như vậy hiểm nguy của đất nước sẽ bớt đi? 

      (1) Đất nước đang có quá nhiều yếu kém nguy hiểm, con đường phát       triển đất nước do có quá nhiều sai lầm nên đang bị cuộc khủng hoảng       toàn diện hiện nay chặn đứng, (2) uy hiếp của Trung Quốc ngày càng       không kiểm soát được và độc lập chủ quyền quốc gia đang bị xâm lấn       tiếp, (3) kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế đã sang trang với       những vấn đề và thách thức hoàn toàn mới – cả 3 vấn đề lớn này đảng       chưa có đối sách nào, chưa có một hướng chiến lược xoay sở ra sao...       Chẳng lẽ tình hình như vậy chưa đủ để nhận định đất nước đang lâm       nguy đến mức phải đặt vấn đề cứu nước? Xin cả nước suy nghĩ cho thật       kỹ. Ngay hiện tại đã có nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự,        đối ngoại… nước đến chân rồi mà chưa biết nhảy như thế nào… Chẳng lẽ        trước sau chỉ một mực: Ngư dân còn bám biển thì còn đảo!.. 

      Trong ngôn ngữ và sinh hoạt đảng hiện nay hình như đang thiếu vắng       hoàn toàn hai chữ cứu nước!?  

Đại       hội XII của ĐCSVN sắp đến. Trong quá trình chuẩn bị, dư luận cả nước       chỉ được thông báo những việc có liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại       hội các cấp; kêu gọi các cấp nghiêm túc thực hiện những quyết định       của Hội nghị Trung ương 9 về chuẩn bị Đại hội – nhưng dư luận cả        nước không biết rõ đấy là những quyết định gì; đặt vấn đề phải tổng       kết 30 năm đổi mới nhưng dư luận cả nước không biết là sẽ tổng kết       như thế nào (còn tổng kết như các đại hội các khóa trước đã làm thì        đã dẫn đến thực trạng đất nước hôm nay…) Nghĩa là cũng như mọi khóa        đại hội khác, việc của đảng là việc của đảng, nhân dân là người       ngoài cuộc với lọn nghĩa của khái niệm này; nếu có chuyện lấy ý kiến       này nọ thì cũng chỉ là làm chiếu lệ cho có vẻ dân chủ.

 

Song       mọi việc đại hội XII của đảng sẽ quyết lại là những việc liên quan        đến sự mất còn của đất nước. Cho đến nay chưa thấy một thông báo nào        đặt vấn đề đại hội tới sẽ phải làm gì, đảng sẽ phải làm gì. để đất       nước mạnh lên để cứu nước? Chẳng lẽ đấy là bí mật của đảng – nghĩa       là đất nước này là của riêng đảng. Hay là vấn đề này chưa được đặt       ra? Đến bây giờ chỉ có những thông báo phải bảo vệ chế độ, bảo vệ       đảng, kiên định giữ hòa bình, chống bị kích động… - như 25 năm nay       vẫn thường làm. 

Xin       nhắc lại tại đây một chân lý nguyên sơ rất mộc mạc: Đất nước này là       của nhân dân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của đảng, đơn giản       là đảng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhân dân mà thôi. Dù đảng       có yêu nước giả thử là hơn dân, thông minh hơn dân vài con       sào đi nữa, đất nước vẫn là của nhân dân, trong đó đảng chỉ là một       bộ phận. Đấy là giả thử thôi, hôm nay phải nói ngược lại. 

Song       trên tất cả mọi lý lẽ, đất nước đang lâm nguy, làm cho nước mạnh lên        để cứu nước là sự nghiệp của nhân dân cả nước, của toàn thể cộng        đồng dân tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài. Đây       không được phép là việc riêng của đảng. Đây không thể là công việc       riêng của ĐCSVN, dù có muốn đảng cũng không làm nổi.  

      Không bao giờ được phép coi cứu nước là một việc riêng của đảng, bởi       vì nhân dân cả nước không  bao giờ giao cho đảng một việc riêng       như thế. Nhưng nhân dân sẵn sàng để cho đảng phục vụ một sự nghiệp       như thế nếu đảng có phẩm chất và năng lực phục vụ sự nghiệp này đúng       với ý nguyện của nhân dân và lợi ích của quốc gia. Nếu cứu nước       không phải là việc riêng của đảng, nhất thiết đảng phải bàn luận với       cả nước. Nếu làm đúng trách nhiệm là đảng đang độc nhất nắm quyền,        ĐCSVN phải đứng ra tổ chức để nhân dân cả nước bàn bạc và quyết định       việc cứu nước, chứ không phải ngăn cấm hoặc gây cản trở việc bàn       luận, bưng bít báo chí… như hiện nay. 

      Trong  sự nghiêp cứu nước, dứt khoát đảng phải chấm dứt việc       loại nhân dân ra ngoài cuộc, đơn giản vì sự nghiệp xây dựng và bảo       vệ tổ quốc là sự nghiệp của nhân dân, không thể khác được, không ai       làm thay được. Thậm chí phải nói, chính vì loại nhân dân ra ngòai       cuộc, cho nên đảng đã liên tiếp vấp phải những thất bại nặng nề        trong 40 năm đầu tiên đất nước độc lập thống nhất mà lịch sử chắc       chắn sẽ không bỏ qua.  

Ví       dụ:

-                          Nếu       ngay sau khi đất nước độc lập thống nhất ngày 30-04-1975 đảng phát       huy trí tuệ và sức mạnh của nhân dân với tới cả tình thần đoàn kết       và hòa giải dân tộc để xây dựng nên một thể chế chính trị của nhà       nước pháp quyền dân chủ, mọi chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân,       lựa chọn con đường dân tộc và dân chủ cùng đi với cả thế giới tiến       bộ để xây dựng và bảo vệ đất nước, hôm nay Việt Nam sẽ đứng ở đâu       trong thế giới này? Vì không làm được như vậy, phải nói đây là thất       bại nghiêm trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của ĐCSVN.       Con đường đã đi phải trải qua 4 cuộc chiến tranh đẫm máu, thế nhưng       hôm nay đất nước vẫn chỉ đạt được mục tiêu dang dở: chưa hoàn thành       nốt sự nghiệp cuối cùng đảng đã cam kết là đem lại độc lập tự do cho       nhân dân.

-                          Nếu       không loại nhân dân ra ngoài cuộc, nếu dựa hẳn vào nhân dân, coi sự        nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là của nhân dân, tin vào sức mạnh       của nhân dân, coi lợi ích của nhân dân và của quốc gia là trên hết,       sợ gì mà không phát huy nhân dân đi cùng với cả thế giới để giữ nước       và xây dựng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ. Đâu có cần       thiết phải đến Thành Đô để tìm kiếm thứ liên minh khốn khổ này?

-                          Nếu       trong toàn bộ quá trình đàm phán biên giới  Việt – Trung không       bí mật với nhân dân, mà lại lấy nhân dân làm hậu thuẫn và dựa vào lẽ        phải trong đời sống quốc tế, kết quả sẽ thế nào?

-                          Che       giấu nhân dân biết bao nhiêu sự việc sai trái của Trung Quốc có làm       giảm được tính bành trướng và sự thâm độc của Trung Quốc hay không?       Vân… vân…

-                         

-                         

 

Bí       mật quốc gia lúc nào cũng có, song đấy là những vấn đề chiến lược       hay chiến thuật cụ thể. Còn đường lối giữ nước, toàn bộ nhiệm vụ cứu       nước thì phải dựa hẳn vào dân. Đấu tranh tổng hợp và toàn diện để        giữ nước chống lại kẻ thù lớn hơn mình gấp bội, càng phải dựa vào       dân, trang bị cho nhân dân mọi hiểu biết và thông tin để có thể dựa       hẳn vào nhân dân, taọ mọi điều kiện phát huy sức mạnh và sự tham gia       của dân vào việc nước… Chứ không phải là cung cấp cho nhân dân những       thông tin định hướng, dậy dân theo kiểu làm cho nhiều thế hệ trẻ hôm       nay vẫn không biết là đã xảy ra chiến tranh 17-02-1979, thậm chí xóa       cả những vết tích các tội ác chiến tranh nhân dân ta đã phải chịu        đựng, biết tên kẻ cướp mà cứ phải gọi nó là kẻ lạ, tầu lạ…  

Và       nhất là để cứu nước, đừng bao giờ coi dân là kẻ thù, áp dụng những       cách đối xử dân như kẻ thù, trấn áp sự phản kháng chính đáng của dân       nhân danh bảo vệ cái này cái nọ. 

Nói        đi cũng phải nói lại, từng người dân cũng phải ý thức đầy đủ về        quyền và trách nhiệm của chính mình: Đất nước này là của chính mình!        Đừng bao giờ chịu bị loại ra đứng ngoài cuộc trong những vấn đề sống       còn của đất nước. 

Đã        đến lúc phải đặt ra nhiệm vụ cứu nước là sự nghiệp trọng đại nhất       của toàn dân tộc ta lúc này. ĐCSVN bây giờ là gì, chính là thái độ        của đảng đối với sự nghiệp trọng đại nhất của toàn dân tộc lúc này       là cứu nước. 

*

                       Vâng,       một phần tư thế kỷ quan hệ hòa hiếu với Trung Quốc vừa qua, sự việc       nước ta đi từ thất bại này đến thất bại khác trong mối quan hệ hai       nước có một trong những nguyên nhân chiến lược quan trọng nhất là đã       không lựa chọn con đường cứu nước phải là con đường làm cho đất nước       mạnh lên. Những thất bại ấy là cái giá phải trả cho việc lựa chọn       con đường dựa vào liên minh ý thức hệ để bảo vệ chế độ, trên cơ sở       đó để giữ nước, và do đó đã đi tới cái quyết định Thành Đô. Con        đường ấy được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đi       khẳng định lại nhiều lần qua sửa đổi Hiến pháp 2013, và mới đây nhất       là khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội: Phải kiên trì bảo vệ chế độ,        bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, đề phòng mọi kích        động… 

                Một phần tư        thế kỷ vừa qua, vì ưu tiên số một là phải bảo vệ chế độ, bảo vệ       đảng.., chứ không phải ưu tiên số một là làm cho đất nước mạnh lên       với đúng nghĩa, nên đã đạt được trong chế độ toàn trị một đảng là:       Chế độ “mạnh” lên, đảng “mạnh” lên – mạnh với nghĩa càng chuyên       chính hơn với dân, càng “đảng hóa” mọi mặt đời sống đất nước… Còn        đất nước ta trở thành cái gì như hôm nay và đang gần như thân cô thế        cô như thế này trong cái thế giới mà nước ta đã hội nhập toàn diện       thì cả nước đều thấy rõ. Thân cô thế cô giữa lúc cả thế giới – chỉ        ngoại trừ Trung Quốc – muốn có một Việt Nam mạnh mẽ đứng vững chãi       trên đôi chân của mình! Thật là quái ác làm sao! 

Đừng        đổ hết mọi cái xấu, mọi cái nguyên nhân thua thiệt của ta cho phía       Trung Quốc. Nghiêm túc thì phải tự phê bình – xin  tạm mượn cách nói       theo ngôn từ ưa thích của Tổng bí thư – : Để cho đất nước yếu kém       như hôm nay, để cho Trung Quốc lũng đoạn nước ta trầm trọng như thế        này, có nguyên nhân chủ yếu là đảng càng ra sức bảo vệ chế độ, bảo       vệ đảng là ưu tiên hàng đầu. Hệ quả là cả chế độ và đảng ngày càng       hư hỏng và tha hóa nhiều hơn. Chỉ cần xem thống kê hàng năm các tội       phạm tham nhũng tiêu cực, quy mô các tội phạm này, mức độ nghiêm       trọng ngày càng tăng, số đảng viên phạm tội ngày càng nhiều và chức       vụ ngày càng cao – giữa lúc từ nhiều năm nay đang đẩy mạnh học tập        đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh… - đủ thấy rõ thực trạng hư hỏng và       tha hóa này. Sự yếu kém toàn diện của cả nước hiện nay trước hết là       tổng hợp sự tha hóa toàn diện của chế độ và của đảng, chứ không thể       đổ lỗi cho Trung Quốc hay cho bất kỳ lực lượng thù địch hay diễn       biến hòa bình nào. 

Đúng       ra còn phải nhận định: Ưu tiên bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng như đã làm       suốt một phần tư thế kỷ vừa qua trong khuôn khổ liên minh ý thức hệ        Thành Đô với Trung Quốc đã hủ hóa đảng nghiêm trọng, đồng thời làm       hỏng cả chế độ, làm hỏng cả đất nước. Nhiều giá trị đạo đức xã hội       hôm nay băng hoại nghiêm trọng so với thời kỳ 1990… Đảng đang ngày       càng cùn đi về trí tuệ và ý chí chiến đấu, bây giờ chỉ biết cố học        đủ mọi thứ từ Trung Quốc, lúc này vẫn đang cử người đi học mọi thứ ở        Trung Quốc… Đảng bây giờ chỉ biết ra sức bám vào quá khứ để biện       minh cho vị thế chính trị hiện tại đảng đang nắm giữ. Đảng ngày càng       co rúm thụ động trước mọi thay đổi diễn ra ở trong nước và trên thế        giới, đến mức trên thực tế đảng đã tự đánh mất vai trò lãnh đạo lẽ        ra phải có, đơn giản vì bất lực không thể vạch ra được lối thoát đất       nước đang đòi hỏi. Đảng càng không dám đi tiên phong tìm lối thoát       cho đất nước. Đảng hôm nay trên thực tế chỉ còn lại là một lực lượng       chính trị mạnh nhất trong nước đang cai trị đất nước, với mọi quyền       lực kinh tế và chính trị lớn nhất, với sự chi phối của các nhóm lợi       ích chồng chéo. Đảng với tính chất mới được hình thành trong quá       trình tha hóa như thế trên thực tế đang trở thành đảng của các nhóm       quyền lực và các nhóm lợi ích khác nhau, rất thuận lợi cho quyền lực       mềm Trung Quốc khai thác. Nghĩa là đảng cũng đang trở thành con tin       của những thứ nhóm này, trở thành lực cản sự phát triển của đất       nước. Trung Quốc đã đi được những nước cờ tệ hại quá đáng đối với       nước ta, hù dọa và kiềm tỏa nước ta, ngăn cản được nước ta đi với cả        thế giới.., trong đó có nguyên nhân quan trọng là đảng đang ở trong       thực trạng yếu kém như hiện nay. 

Từng        đảng viên, trước hết là những người giữ trọng trách trong đảng, nếu       còn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ đảng, nếu còn tự trọng danh dự        người đảng viên, còn chút tấm lòng với đất nước, xin hãy cùng nhau       nhìn thẳng vào thực trạng hiện nay của đảng. 

      Riêng đối với đảng viên, tôi xin giãi bầy: Muốn cứu nước thì       phải cứu đảng trước! Đấy là món nợ lương tâm và là trách       nhiệm chính trị phải trang trải của mỗi đảng viên đối với đất nước.        Đảng viên không cứu đảng thì còn ai làm nữa?  

Đối       với cả nước, tôi  không thể đòi muốn cứu nước trước hết phải cứu        đảng.  

      Nhưng đối với đảng viên, tôi bắt buộc phải nói như vậy, vì lẽ: Nếu       từng đảng viên không làm được cho đảng của mình với tính cách chỉ        còn là lực lượng chính trị mạnh nhất  như hiện nay phải thay đổi đến       mức lột xác về ý thức hệ và về phẩm chất, để cùng đi chung với toàn       dân tộc trong sự nghiệp làm cho đất nước mạnh lên, sẽ là một thảm       họa cho đất nước. Vì như thế, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước       rồi đây sẽ phải đối kháng với lực lượng chính trị mạnh nhất này       trong nước, đầu rơi máu chẩy cho vô nghĩa sẽ là chuyện không thể        tránh khỏi. Nếu mỗi đảng viên hôm nay sớm quên hoặc không biết quá       khứ đau thương của dân tộc ta trong 4 cuộc chiến tranh vừa qua của        đất nước, xin chịu khó học nhờ các bài học xương máu đang nóng hổi       của nhân dân các nước Trung Đông,  Bắc Phi và Ukraina hiện       nay… 

Cho       nên không gì may mắn hơn cho đất nước chúng ta, nếu làm cho lực       lượng chính trị mạnh nhất này ý thức được nhiệm vụ chính trị mới này        để tự lột xác cùng đi với cả dân tộc. Đảng dù yếu kém như hiện nay,       song biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hết vẫn dư lực ý thức được       và làm được nhiệm vụ chính trị đáng phải làm này, thậm chí có thể sẽ        là quân chủ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng đại này của quốc       gia. Làm được như thế, từ trong hàng ngũ các đảng viên của đảng sẽ        xuất hiện những gương mặt mới trong hàng ngũ cứu nước của quốc gia,       rồi sự rèn luyện của cuộc sống sẽ làm nên tất cả những gì cuộc sống        đòi hỏi. Ai suy nghĩ gì về lời giãi bầy này thì tùy, trước sau tôi       cho rằng vận mệnh của đất nước trong bối cảnh quốc tế và khu vực       hiện nay và trong thực trạng yếu kém của đất nước chỉ đặt ra cho các        đảng viên ĐCSVN sự lựa chọn duy nhất này mà thôi.  

      Truyền thống yêu nước là nền móng đầu tiên xác lập nên ĐCSVN khi còn        đang mất nước. Trước Cách mạng Tháng Tám, trong 2 cuộc kháng chiến       và cả nhiều thời kỳ sau này nữa.., hầu hết hay rất nhiều người gia       nhập ĐCSVN trước hết là vì yêu nước, muốn hy sinh chiến đấu giải       phóng đất nước, tự nguyện xin được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng       và bảo vệ đất nước. Tại sao trong đảng không lấy truyền thống yêu       nước ấy để hôm nay xác định cho mình con đường cùng đi với cả dân       tộc? Hãy bắt đầu từ việc đảng không được phép coi đất nước là của       riêng mình. Nhân dân dân là nhân vật trung tâm của sự nghiệp cứu       nứơc hôm nay. Hay là bây giờ quyền lực, tiền bạc và mọi lợi ích ích       kỷ cùng với mọi sa đọa khác đã làm biến chất đảng tất cả?  

Trong tình hình hiện nay, nếu đảng viên không cứu nổi đảng của mình        để chọn con đường cùng đi với cả dân tộc như thế, đảng chỉ còn lại       sự sàng lọc không thể cưỡng lại của quy luật tự nhiên. 

Lựa       chọn con đường làm cho đất nước mạnh lên để cứu nước trước hết có       nghĩa là tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện sự nghiệp làm cho        đất nước mạnh lên 

      (1) Thế giới đã chuyển hẳn sang một cục diện mới của trật tự quốc tế       đa cực, mọi giá trị và phương thức tập hợp lực lượng quốc tế đã thay        đổi sâu sắc rất khó lường, quan hệ kinh tế thế giới và quan hệ quốc       tế đặt ra cho mọi quốc gia những vấn đề và thách thức hoàn toàn mới.       (2) Trong cái nóng bỏng của trật tự quốc tế mới hiện nay vấn đề        Trung Quốc càng làm cho cả thế giới mất ổn định hơn và có nhiều tác        động trực tiếp đến nước ta với tính cách vừa là nạn nhân trực tiếp       nhất của bành trướng bá quyền Trung Quốc và vừa là trận địa của       những đụng độ giữa các quyền lực lớn. (3) Đất nước bắt buộc phải có       một thể chế chính trị mới đủ sức phát huy sức mạnh của toàn dân tộc       cho việc thoát khỏi khủng hoảng hiện nay và đi vào một thời kỳ phát       triển mới bền vững của con đường dân tộc và dân chủ, để từ đó mới có       thể đứng vững ngay trên trận địa của đất nước đầy sóng gió. Nội dung       của nhiệm vụ cứu nước đặt ra cho nhân dân ta lúc này chính là xử lý       thắng lợi 3 vấn đề trọng đại ấy của hôm nay. 

ĐCSVN hôm nay là gì? Câu trả lời phụ thuộc vào việc đảng có đặt ra       cho mình và cho cả nước câu hỏi Hiện nay có hay không có vấn        đề cứu nước? như đã trình bầy trên, cùng bàn bạc với cả nước        để trả lời bằng được câu hỏi này. 

Nhìn       lại 25 năm qua từ Thành Đô, như đã nói ngay ở trên, liên minh ý thức       hệ tìm kiếm ở Thành Đô thực chất là do ảo tưởng hay do lo sợ, nên       trên thực tế là đã đi tìm kiếm liên minh với kẻ vừa mới làm thịt       nước mình liên tiếp mấy trận liền. Chính vì thế trong ¼ thế kỷ tiếp       theo của liên minh này nước ta bị ăn thịt tiếp nhiều lần là điều tất       yếu, làm sao tránh được? Sự thật này còn cay đắng hơn cả câu chuyện       Mỵ Châu – Trọng Thủy. Bởi vì Thục Dương Vương, giữ hòa hiếu trong tư        thế một quốc gia độc lập, Người thua chẳng qua chỉ vỉ mất cảnh giác       mà thôi. Còn ở Thành Đô, ĐCSVN tự nguyện ép mình đi hẳn với liên       minh mà vẫn thua mất cả chì lẫn chài. Thỏa thuận hòa hiếu cấp cao       giữa hai nước mới đây nhất là năm 2011 cũng chỉ là một mớ giấy và       chữ, không thể cản nổi cái giàn khoan HD 981. Nó còn cay đắng hơn       muôn phần ở chỗ cuối cùng thì Thục An Dương Vương cũng nhận ra được       kẻ thù làm mình mất nước là ai. Còn nước ta hôm nay? 

Còn       hôm nay, ĐCSVN và những người đứng trong hệ thống chính trị của đất       nước liệu đã nhận dạng được kẻ đã nhiều lần ăn thịt mình và bây giờ       đang lăm le ăn thịt mình tiếp hay chưa? Trả lời câu hỏi này tùy       thuộc ĐCSVN lúc này và trong quá trình chuẩn bị cho đại hội XII có        đặt ra hay không đặt ra vấn đề cứu nước như đã trình bầy trong bài       viết này hay không./.

         

      Nguyễn Trung

      Hà Nội, ngày 05-07-2014


[1]           Sách trắng về “Sự thật Quan hệ Việt Nam Trung Quốc 30 năm           qua”, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1979.                     http://thuctu.blogspot.com/2012/07/sach-trang-su-that-ve-quan-he-viet-nam.html/           Tham khảo thêm

[2]           Tham khảo thêm: Thư của Nguyễn Trung ngày 28-10-2010 gửi           Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,            Http://nguyentrung-vt.blogspot.com, nhãn Đảng Cộng Sản Việt           Nam.

[3]           Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, “Xin hãy mở to mắt”,            http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_HayMoToMat.htm

[4]                      Tham khảo: (1) Tổng bí thư Lê Duẩn nói về            Trung Quốc                         http://nguyenxuanhung.com/page/detailinfo/idc/12/id/156/le-duan-noi-ve-trung-quoc-va-canh-bao-am-muu-cua-tq.html.

(2) Sách trắng “SỰ            THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM & TRUNG QUỐC  TRONG 30 NĂM           QUA”           http://sachhiem.net/LICHSU/NXB_ST/NXBSuThat_1.php.

(3) Trần Quang Cơ:            Hồi ức và suy nghĩ http://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2014/06/HOI-UC-SUY-NGHI-


 Tác giả gửi cho viet-studies       ngày 9-7-14

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui