Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
22 Jul.2014

NGƯỜI ĐI XA LẮM Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
NGƯỜI ĐI XA LẮM
(Cảm đọc thơ "Tiêu Tương bát cảnh")
            Tặng : Nhã My (Hoa Kỳ)
                    --------------
Người đi xa lắm
Tôi chờ
Tiêu Tương một dải
bơ phờ tóc sương.
Người đi xa lắm
Tôi thương
"Tình lam / sơn thị" chợ cồn núi xa.
Người đi xa lắm
Tôi ca
"Ngư thôn tịch chiếu" chiều sa thôn chài.
Người đi xa lắm
nguôi ngoai
"Giang thiên mộ tuyết" Tôi hoài hoài mong.
Người đi xa lắm
Tôi trông
"Vân chung / yến sự" mấy tầng chuông mây.
Người đi xa lắm
Tôi say
"Bình sa lạc nhạn" cát đầy mắt chim.
Người đi xa lắm
Tôi nhìn
"Quy phàm / viễn phố" cánh buồm tít xa.
Người đi xa lắm
Tôi mơ
"Tiêu Tương dạ vũ" thẫn thờ riêng tôi.
Người đi xa lắm
bên trời
"Động Đình thu nguyệt" trăng rơi đáy hồ.
Người đi xa lắm
Tôi thơ
"Tiêu Tương bát cảnh" ỡm ờ với ai ?
Sông Tương
sóng vỗ
bời bời...

       Viết bên dòng Tiêu Tương 1 đêm mưa
        ở quê Từ Sơn - Bắc Ninh 20-7-2014
                      NGUYỄN KHÔI
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui