Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
9 Jul.2014

Còn cay đắng hơn cả câu chuyện 

 Mỵ Châu – Trọng Thủy    

  
Nguyễn Trung/ Viet-studies
Chẳng    lẽ đốn đời đến mức phải nói lời cảm ơn với cái giàn khoan HD 981 hả     trời đất!? Tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng về ý nghĩ này, và quả thực     trong bụng có lúc tôi đã nghĩ như vậy!
   Sự thật là không ít các bạn đồng niên của tôi cũng có cách nghĩ như     thế trước một thực tế đau lòng: Hàng chục năm nay, chí ít là từ khi    anh Trần Quang Cơ trong cuốn Hồi ức và suy nghĩ     (2001) của mình đã giấy trắng mực đen cảnh báo rành rành trước cả     nước về mối họa Thành Đô. Nhưng tất cả cứ như nước đổ đầu vịt! Các    lời cảnh báo khác qua mấy khóa đại hội đảng cũng thế…
Thậm chí mãi cho đến ngày 02-05-2014 trở về trước, nghĩa là cho đến    khi cái giàn khoan HD 981 cắm sâu vào vùng biển của ta, hễ cứ ai mở     miệng phê phán Trung Quốc ăn hiếp nước ta nhiều chuyện, hay biểu    tình lên tiếng đòi “NO U” (nói Không với đường lưỡi bò!)..,  là lập    tức bị gán cho cái tội phá đại cục quan hệ Việt Nam – Trung Quốc để     lật đổ chế độ!.. Đã có những bắt bớ và tù đầy nhằm đàn áp những    chuyện này. Thậm chí ngay cái tên gọi Trung Quốc trong    không biết bao nhiêu hành động phải gọi là tội ác ức hiếp nước ta dù    là trên bộ hay dưới biển, phía ta cũng phải lờ đi, ngậm bồ hòn làm    ngọt, hoặc vì vì lý do nào đấy nếu buộc phải nhắc đến thì cũng phải    gọi trẹo đi là tầu lạ, kẻ lạ…. 
 
Nhưng đúng là từ sau cái ngày 02-05-2014 câu chuyện đã bắt đầu khác.    Vâng, mới chỉ bắt đầu khác thôi. 
   Bây giờ mà có ai cả gan công khai bảo vệ 4 tốt và 16 chữ,     chắc chắn sẽ được cả nước ném đá khỏi phải đem đi chôn luôn!  
   Dù sao, toàn bộ câu chuyện nói trên mới chỉ là chuyện nổ bùng của    tình cảm – một tình cảm bị quyền lực và tủi nhục lâu nay đè nén đến    ê chề, nhìn đất nước hàng ngày oằn lên dưới sự lũng đoạn mọi mặt của    Trung Quốc mà không làm gì được! Nói đúng hơn là: Không được làm    gì! 
   Bây giờ xin cùng nhau giữ cái đầu lạnh một chút, giữ trái tim ấm một    chút với đất nước, để cả nước cùng nhau nhìn nhận lại tất cả. 
Khi     được tin báo về nước là hội nghị Thành Đô đã kết thúc, bộ trưởng    Nguyễn Cơ Thạch thốt lên: Một thời Bắc thuộc lần thứ hai bắt đầu!         
   Câu chuyện giàn khoan HD 981 hôm nay bắt đầu từ đấy. 
   Thỏa thuận Thành Đô 1990 ra đời trong hoàn cảnh (1) Việt Nam đã thấm     đòn cuộc chiến tranh 17-02-1979 của Trung Quốc (chỉ thực sự kết thúc    1989) và chiến tranh Campuchia (do Trung Quốc cài dựng lên để lừa ta    vào), (2) Trung Quốc vừa mới đánh chiếm 7 đảo và bãi đá của ta ở     Trường Sa năm 1988, và (3) hệ thống thế giới xã hội chủ nghĩa (các    nước Liên Xô – Đông Âu cũ) bắt đầu sụp đổ từ 1989. Nỗi lo sự sụp đổ     này có thể xóa mất chế độ chính trị ở nước ta là một trong những tác    nhân quyết định dẫn tới bước đi nói trên của lãnh đạo phía Việt Nam    hồi ấy, chưa kể đến những nguyên nhân khác cá nhân.  
   Tìm kiếm liên minh ý thức hệ ở Thành Đô trong bối cảnh như vậy chính    là tìm kiếm liên minh với kẻ vừa mới thẳng tay làm thịt mình mấy    trận liền. (Xin đừng quên: Trung Quốc lúc ấy còn kênh kiệu: Nếu Việt    Nam có chịu đến Thành Đô thì cũng chỉ có liên minh thôi, chứ không    thể có đồng minh, chỉ là đồng chí chứ không thể là đồng minh!..) 
   Không thể nói lãnh đạo phía Việt Nam thời ấy không đếm xỉa đến thực    trạng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc như đã nêu trong Sách Trắng 1979[1].    Nhưng quyết định Thành Đô là sự lựa chọn của lãnh đạo phía Việt Nam    vào thời điểm và hoàn cảnh lịch sử của thế giới cũng như của chính    nước ta lúc bấy giờ, với niềm tin sẽ phục hồi lại được quan hệ hữu    nghị giữa hai nước, sẽ có hòa bình, và tạo ra được liên minh ý thức    hệ, để từ đó có thể bảo vệ chế độ và giữ nước. Những điều cốt lõi    này tạo nên quyết định lựa chọn liên mình ý thức hệ.  
Hơn nữa, hệ thống thế giới XHCN không còn nữa, Việt Nam phải đi với    Trung Quốc để cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa xã hội – rất nhiều lần lãnh     đạo đã giảng giải như vậy trong nội bộ và trong nhân dân. 
   Chặng đường một phần tư thế kỷ từ Thành Đô đến giàn khoan HD 981, là     chặng đường Việt Nam nhận được một nền hòa bình phải trả giá đắt    bằng nhiều nhân nhượng hoặc thua thiệt đau lòng – trong những vấn đề     biên giới trên bộ và trên biển, trong quan hệ kinh tế, trong nhiều    vấn đề chính trị khác, và lòng tự trọng dân tộc bị tổn thương nặng    nề…      
Trong những năm gần đây đã có nhiều học giả và cơ quan nghiên cứu    trong nước trong nước đưa ra nhiều dữ liệu, sự kiện và những lý lẽ     xác đáng cho thấy kinh tế nước ta lệ thuộc nghiêm trọng và trên thực    tế gần như trở thành một nền kinh tế phụ trợ cho Trung Quốc: Cung    cấp như vơ vét mọi tài nguyên khoáng sản ta có cho Trung Quốc; xuất    siêu của ta sang thị trường toàn thế giới không đủ bù nhập siêu của    ta từ Trung Quốc; Việt Nam trở thành một thị trường lý tưởng tiêu    thụ hàng hóa rẻ, độc hại và chất lượng xấu của Trung Quốc; trong hơn    một thập kỷ nay khoảng 2/3 công trình kinh tế lớn xây mới trong cả     nước rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc với chất lượng công nghệ thấp,     đắt, ô nhiễm môi trường nặng nề, bóp chết khả năng nội địa hóa của    nước ta…   
Thực    tế một phần tư thế kỷ vừa qua cũng cho thấy nội tình đất nước bị     quyền lực mềm Trung Quốc lũng đoạn và chia rẽ ngày càng trầm trọng,    con đường phát triển của đất nước bị kìm hãm, nhiều cơ hội phát    triển của đất nước bị cướp mất, chịu nhẫn nhục ngậm bồ hòn làm ngọt    nhiều thứ... Liên minh ý thức hệ dù mang tên 4 tốt và 16 chữ      không thể ngăn cản biết bao nhiêu việc làm sai trái năm này qua năm    khác của Trung Quốc trên Biển Đông. Về toàn cục, nước ta chỉ gặt hái     được một thực tế: ta càng nhân nhượng Trung Quốc càng lấn tới. Và    hôm nay nước ta lâm vào tình trạng bị cô lập trước nguy cơ bị lấn    chiếm tiếp, bị bao vây và xâm lược từ phía Trung Quốc chưa từng có    kể từ 30-04-1975.  
Nỗi     đau còn nhức nhối hơn ở chỗ Trung Quốc đã làm được như vậy đối với    nước ta giữa lúc nước ta đã hội nhập toàn diện vào quá trình toàn    cầu hóa, sản phẩm của Việt Nam đã có mặt ở hầu hết các thị trường    quan trọng trên thế giới, hầu hết các quốc gia quan trọng trên thế     giới là đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện của nước ta. Nói    cách khác: Lợi dụng cái liên minh ý thức hệ này, quyền lực mềm Trung    Quốc đã thành công trong việc vô hiệu hóa đáng kể những nỗ lực hội    nhập quốc tế của Việt Nam để vươn ra bên ngoài, đã giam hãm thành    công Việt Nam trong vòng kiềm tỏa của Trung Quốc mà đến hôm nay Việt    Nam vẫn chưa có cách gì thoát ra.  
Còn    một hiện tượng nữa cần lưu ý. Về mặt nào đó, phẩm chất chính trị của    chế độ ở thời điểm Việt Nam bước vào Hội nghị Thành Đô so với hôm    nay có sự khác biệt nghiêm trọng: Hôm nay là sự tha hóa đến mức nguy    hiểm, mà chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận là     đang đe dọa sự tồn vong của đảng và của chế độ. Ngoài quá trình tha    hóa tự thân của chế độ toàn trị một đảng, phải nói quyền lực mềm    Trung Quốc chủ yếu bằng sử dụng những thủ đoạn tham nhũng và hủ hóa     đã góp phần quan trọng vào làm sâu sắc thêm quá trình tha hóa này    của chế độ chính trị ở nước ta. Mười ngày đầu (02-05 đến 11-05-2014)    sau khi xảy ra sự kiện giàn khoan HD 981 là mười ngày câm lặng, bất     động không biết nên phản ứng như thế nào, mọi nỗ lực “đường dây    nóng” đều vô ích hoặc bị cự tuyệt, càng lúng túng đến mức như nhắm    mắt làm ngơ giữa lúc đất nước đang có bao nhiêu hội họp quan trọng…     Đó là mười ngày phơi bầy ra sự ươn hèn của hệ thống chính trị, làm    tổn thương nghiêm trọng quốc thể.  
Đến     đây có thể rút ra kết luận: Tạo ra liên minh ý thức hệ ở Thành Đô là     để mong có hòa bình, bảo vệ được chế độ và giữ được nước, nhưng hôm    nay gặt hái được: kinh tế lệ thuộc, độc lập chủ quyền quốc gia tiếp    tục bị uy hiếp, chế độ chính trị bị Trung Quốc lũng đoạn sâu thêm,     đảng cũng bị Trung Quốc trói buộc cả về tư duy và về hành động vào    liên minh này (nên đọc thêm “4    không được” do Trung Quốc đưa ra trước khi Dương Khiết    Trì đến Hà Nội 16-06-2014), con đường phát triển của đất nước bị     chặn đứng.  
Liên    minh như thế đúng là mất cả chì lẫn chài.  
Toàn    bộ những diễn biến của quan hệ Việt – Trung tác động vào Việt Nam    trong một phần tư thế kỷ vừa qua thừa nhận: Việt Nam về nhiều mặt và    trên thực tế trở thành một chư hầu kiểu mới của Trung Quốc[2].
*
                 Trên     đây không chỉ là câu chuyện của thất bại tìm kiếm liên minh ý thức    hệ. Nó còn là câu chuyện sụp đổ ý thức hệ của chính bản thân ĐCSVN    trên 2 phương diện:  
(1)               Trung Quốc có một ý thức hệ riêng của mình và tùy từng thời kỳ mang    những tên gọi khác nhau. Hiện tại tên gọi đó là CNXH đặc sắc    Trung QuốcGiấc mộng Trung Hoa. Nhưng trước sau vẫn    chỉ là cái gốc bành trướng Đại Hán. Thật ra trước khi có Thành Đô,    Việt Nam lần đầu tiên được hưởng quả đắng của ý thức hệ gốc này là    năm 1956, khi Trung Quốc lợi dụng tình hình nhá nhem chiếm một phần    Hoàng Sa, giữa lúc quan hệ hai nước đẹp như trong thơ: Việt Nam    Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông…  Thứ ý thức hệ     bành trướng Đại Hán này đâu có thèm liên minh, nó chỉ ban tặng cho    phía ta 4 tốt và 16 chữ, thế thôi. Đấy chính là thực chất của    cái gọi là “liên minh nhưng không phải là đồng minh, đồng chí chứ     không đồng minh…” mà Trung Quốc đã giao hẹn trước với phía ta    khi chấp nhận ngồi với ta ở Thành Đô.
(2)        Ý    thức hệ của ĐCSVN đã thất bại trong việc dẫn dắt con đường phát    triển của Việt Nam trong 4 thập kỷ đầu tiên xây dựng và bảo vệ đất    nước kể từ sau 30-04-1975[3].     Đất nước đang đứng trước cuộc khủng hoảng toàn diện và đòi hỏi phải    tìm một con đường khác để đi vào một thời kỳ phát triển khác – một    thời kỳ phát triển mới trong một thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thế     nhưng hiện nay ĐCSVN với tư cách là người nắm quyền hành tuyệt đối     đang nợ đất nước câu trả lời, nói thẳng ra là không đủ trí tuệ, phẩm    chất và bản lĩnh để tìm được câu trả lời. Tổng bí thư Nguyễn Phú    Trọng trước sau đã nhiều lần thay mặt đảng trả lời trước toàn đảng    và toàn dân rồi: Phải kiên định con đường của chủ nghĩa xã hội. Câu    trả lời này chỉ nói lên đến hôm nay ĐCSVN vẫn chưa có câu trả lời. 
Thực    tế chặng đường Thành Đô – giàn khoan HD 981 cho thấy một phần tư thế     kỷ vừa qua phía ta đã chịu bịt tai, nhắm mắt, ngậm miệng, tự trói    chân tay…, chịu  biết bao nhiêu thua thiệt và nhân nhượng; nhiều cái    Trung Quốc làm sai không dám cãi; nhiều cái lợi ích quốc gia đòi hỏi    nhưng không dám đi trước, không dám làm khác hay làm trái Trung    Quốc, cả trong đối nội và đối ngoại; nhiều cái lợi ích quốc gia đòi    hỏi phải giữ đến cùng nhưng không giữ được; thậm chí phải bỏ qua,    che đậy hay cắt xén cả lịch sử để giữ hòa hiếu, cho đội ngũ dư luận    viên lung lạc dân (dọa mất sổ hưu!)… tất cả để cố cùng giữ đại cục    cho bằng được… Nhưng trước sau nước ta vẫn cứ chịu thua thiệt tiếp,     đất nước hôm nay càng lâm nguy. Làm nghề ngoại giao, thực quả đến    nay tôi chưa tìm được trên thế giới này có một quốc gia độc lập nào    có vị thế quốc tế không thể nói là thấp kém như Việt Nam mà lại chịu     để cho một nước láng giềng khép vào khuôn khổ đến như vậy! Hai năm    trời nước ta là ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An mà cứ phải    chịu im như thóc trước bao nhiêu việc sai trái của Trung Quốc trên    Biển Đông…  Nhìn lại quá khứ, tôi cũng chưa thấy nước Việt Nam độc    lập trong lịch sử mấy nghìn năm quan hệ với Trung Quốc có thời nào     độc lập quốc gia lại bị trói buộc như hôm nay!  
   Trong khi chăm lo giữ đại cục như thế, cũng xin đảng và nhà nước    giao cho hàng nghìn người Việt đang làm việc hay học tập ở Trung    Quốc nhiệm vụ tìm hiểu dư luận xã hội và báo cáo trung thực về nước    xem Trung Quốc với tính cách là một quốc gia đang nhìn quốc gia Việt    Nam như thế nào. Đại sứ quán của ta ở Trung Quốc phải là người trước    tiên làm tốt việc này. Đồng thời cũng nên giao ngay cho các đoàn cán    bộ đảng và nhà nước mỗi năm hàng trăm người được cử sang học tập ở     Trung Quốc làm nghiêm túc việc tìm hiểu này. Một số sinh viên học ở     Trung Quốc về nói với tôi: Ông ạ, cháu thấy họ nhìn Việt Nam chưa     được một nửa con mắt đâu ạ. Họ khinh nước ta tệ hại hơn thế nhiều…     Tại sao báo chí Trung Quốc ra rả hàng ngày những bài và tin tức về     Việt Nam như thế, mà nhân dân ta chẳng được hay biết gì ngoài cái 4 tốt và 16 chữ? Tin tức một số báo chí Trung Quốc lâu    nay nói thẳng: Việt Nam đáng cho một bài học mới (theo kiểu của Đặng    Tiểu Bình), nhân dân Trung Quốc đã được chuẩn bị tư tưởng cho việc    này… Ai muốn quy kết những điều tôi viết ra ở đây là kích động chống    Trung Quốc thì tùy. Trước sau tôi vẫn nghĩ, muốn có hòa bình và giữ    được hòa bình với Trung Quốc, nhất thiết phải hiểu họ, hiểu cho đến    tận xương tủy họ[4]
Xin    ý chí và trí tuệ cả nước hơn lúc nào hết thấy rõ: Một phần tư thế kỷ     khai thác sự lệ thuộc đến mức gần như tự trói tay và tự bịt mắt của    nước ta, Trung Quốc đã tạo ra được cho mình một tình huống hôm nay    có trong tay đủ mọi kịch bản từ A đến Z để chủ động tùy nghi xử lý    Việt Nam – từ những thủ đoạn đê tiện và bẩn thỉu nhất đến chiến    tranh. Xin cứ nhìn xem Trung Quốc đang làm gì bằng “hòa bình”  và    trong hòa bình – ví dụ trước khi cử Dương Khiết Trì sang Việt Nam    (16-05-2014) thì đưa ra cho phía Việt Nam “4 không được”, cứ nhìn    trong 2 ngày 13 và 14-05-2014 quyền lực mềm Trung Quốc kích động    cướp phá thành công khỏang 800 xí nghiệp có FDI từ Bắc vào Nam, cứ     nhìn Trung Quốc bầy binh bố trận trên bộ và trên biển chung quanh    nước ta, cứ nhìn cái 9 vạch bây giờ thành 10 vạch, cứ nhìn rồi đây    cái chiến tuyến trên biển nối liền các căn cứ quân sự Du Lâm (Hải    Nam) Gạc Ma, Chữ Thập, rồi kéo tiếp về phía Scarborough    (Philippines), và báo chí Trung Quốc đã để ngỏ khả năng lập vùng    nhận dạng phòng không (AIDZ) trên Biển Đông… Rồi các ngón đòn kinh    tế và quyền lực mềm khác sẵn sàng dành cho Việt Nam… Một số chuyên    gia của ta tính toán những đòn kinh tế này có thể dễ dàng làm GDP    của Việt Nam tụt 5 – 10%... 
Kịch    bản Trung Quốc đang thực hiện để xử lý Việt Nam hiện là kịch bản tối     ưu số một đối với họ. Bởi vì kịch bản này đang mang lại kết quả     nhiều nhất, rẻ nhất, “êm ả” nhất: Duy trì được sự khiếp nhược hiện    tại của Việt Nam để lấn chiếm tiếp, uy hiếp tiếp mà không phải dùng     đến những biện pháp quân sự trực tiếp và ồn ào hơn. Chừng nào còn sự     khiếp nhược này, kịch bản này còn phát huy tốt tác dụng. Làm quá tay    dân chúng Việt Nam có thể sẽ nổi lên chống chế độ, mà như thế sẽ rất    bất lợi cho kịch bản rẻ, tốt, “êm ả” và đang rất hữu dụng này! Nếu    tình hình đòi hỏi chuyển kịch bản cũng không sao, mọi thứ Trung Quốc     đã sẵn sàng... Cứ nghe những tuyên bố mới nhất của Tập Cẩm Bình cho    rằng Biển Đông là lợi ích cốt lõi không thể nhân nhượng của Trung    Quốc, rồi nhìn các hành động leo thang tiếp tục của Trung Quốc đang    diễn ra, có thể thấy rõ toàn bộ cục diện Biển Đông hiện nay. 
Xin    hỏi cả nước:
-                 Quốc    gia trong tình thế hiện nay đã sẵn sàng mọi mặt chưa? Bây giờ vẫn    còn đang tính đến Chừng nào ngư dân còn bám biển thì còn giữ được     đảoTrước sau vẫn phải kiên định… (các phát biểu của    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).
-                 Quốc    gia trong tình thế hiện nay đã phải đặt ra nhiệm vụ cứu nước chưa?    Hay là bây giờ nói cứu nước là biểu hiện của hốt hoảng? của thổi    phồng tâm lý bi quan, là kích động chống chế độ?.. 
Vậy    chỉ còn mỗi cách mở mắt, mở mồm, cởi trói nhìn thẳng vào sự thật để     tìm câu trả lời, tìm lối ra.  
Xin    nói ngay ở đây thế này: Cái đáng lo đối với nước ta không phải là    việc Trung Quốc có thể gọi mưa hú gió trị ta thế nào! Đấy không phải    câu chuyện đáng sợ nhất, nước ta đã từng bị thử thách như thế nhiều    lần rồi và không sợ. Đất nước này không thể mất về tay Trung Quốc     được đâu. Nhưng thật sự cái đáng lo nằm ở chỗ bất ngờ hoặc để xảy ra    hoang mang, tự ta phá ta, mắc bẫy vào chính cái võ kích động của    quyền lực mềm Trung Quốc... Rồi cái nhân danh chống kích động và bạo    loạn đển đàn áp dân… Trong khi đó đất nước đang phải đối mặt với    trăm nghìn vấn đề nhạy cảm giữa hòa bình và chiến tranh, giữa ổn     định và đổ vỡ. Ngay giữa Hà Nội mà có chỗ cứ lát 1m vỉa hè hết một    tỷ đồng! Quảng Trị có nơi hạn hạn nặng hàng tháng nay không có nước    cho người, gia súc và cây trồng. Khu công nghiệp Vũng Áng được hưởng     ưu đãi đến tột cùng (Tuổi trẻ online 08-07-2014) với hàng nghìn lao     động Trung Quốc chỉ cách căn cứ hải Quân Du Lâm ở Hải Nam và giàn    khoan HD 981 khoảng trên dưới 200 km sẽ là cái gì đối với Việt Nam?    Thể chế chính trị và hệ thống nhà nước hiện hành làm sao có được và    quản lý được một nước công nghiệp cơ bản theo hướng hiện đại vào năm    2020? Nhập siêu và nợ công cứ tăng mãi không giảm. Thay thế nhập    khẩu nguyên vât liệu từ Trung Quốc như thế nào? Nếu Trung Quốc gây    rối loạn trên mặt trận tài chính, ngân hàng thì đối phó ra sao?..    v.v… Vâng, sẩy tay là rối lọan, là đổ vỡ, là dậu đổ bìm leo. Người    Việt Nam nào không muốn có hòa bình lúc này để xử lý những vấn đề    đang chồng chất ngập đầu mình!..  
Thế     nhưng trong tình hình này cứ giấu dân, trấn an suông, không cùng với    dân chuẩn bị đối phó với mọi tình huống, liệu có yên thân không? Cứ     khiếp nhược cầu hòa mãi, liệu Trung Quốc có nương tay không? Thế     giới sẽ nhìn Việt Nam ra sao? Giúp hay không nên giúp?..  Việt    Nam có thực sự muốn được giúp không, hay là..?.. 
   Chính lúc này hơn bao giờ hết phải bàn kỹ với dân, huy động trí tuệ     và sự tham gia ứng phó của toàn dân. Hơn bao giờ hết phải đặt ra    nhiệm vụ cứu nước cho cả nước để cùng tìm cách thực hiện. Có tự giúp    mình thì thế giới mới giúp mình! Phải đi với dân, đối thoại với dân     để bàn việc cứu nước. Đối thoại trực tiếp với tất cả các tổ chức xã    hội dân sự đang có, để cùng nhau bàn việc cứu nước, chứ không phải    bịt miệng họ, quy kết cho họ đủ mọi thứ để khống chế hay đàn áp họ     như vẫn đang làm. 
Lúc    này vẫn kiên định hàng đầu là bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng như Tổng bí    thư yêu cầu thì làm sao giữ được nước? Tại sao không đặt vấn đề     ngược lại: Lấy giữ nước, cứu nước làm nhiệm vụ trung tâm, qua đó    thay đổi chế độ, thay đổi hay là lột xác đảng để trở thành đảng của    dân tộc? Đất nước không cứu được, liệu đảng sẽ còn tồn tại? Mà nếu    còn tồn tại thì sẽ là cái đảng gì? Có thể tồn tại như thế mãi được    không? Đại hội XII có nên quan tâm vấn đề này không? Đặt vấn đề hay    không đặt vẫn đề cứu nước chính là ở điểm nghiêm trọng này. 
Tôi    nghĩ đại đa số người dân nước ta – trước hết là trí tuệ Việt Nam –     đủ hiểu biết và có bản lĩnh làm như thế để cứu nước. Tôi thực sự tin    rằng có nhiều đảng viên ĐCSVN cũng đang nghĩ và muốn làm như thế.     Chẳng ý đồ đen tối nào có thể kích động nổi chúng ta mù quáng chống    Trung Quốc theo bất kể lối suy nghĩ kỳ thị và phân biệt chủng tộc    nào. Chính vì muốn sống hòa bình bên cạnh Trung Quốc, nên bây giờ     việc đầu tiên phải làm là cứu nước. Cứu nước khỏi cái mù quáng và tự     trói đối với Trung Quốc, khỏi tình trạng quyền lực chỉ lo quay về     trấn áp trong nước để bảo vệ chế độ, khỏi mọi yếu kém vì đất nước     đang khủng hoảng và tha hóa toàn diện, khỏi tình trạng mất phương    hướng và tê liệt về con đường phát triển. Cứu nước để tìm ra con     đường làm cho đất nước mạnh lên theo mọi nghĩa. Vì chỉ như thế mới    có thể chung sống hòa bình với Trung Quốc, rồi từ đó mới có hữu nghị    đúng đắn, hợp tác đúng đắn. Một phần tư thế kỷ tự trói vừa qua để     giữ đại cục đã dắt chúng ta đến câu trả lời này.  
Nếu    ai nghĩ rằng làm cho Việt Nam mạnh như thế là chống Trung Quốc, thì    cứ để cho họ bênh và bảo vệ Trung Quốc. Ai quy kết rằng gọi mọi sự     việc đúng với tên thật trong quan hệ Việt – Trung là kích động chống    chế độ, chống đại cục quan hệ Việt – Trung, thì đấy chính là biểu    hiện muốn đàn áp những nỗ lực muốn cứu nước. Ai thực sự muốn đục    nước béo cò bằng những việc làm kích động thù hận hay xuyên tạc sự     thật để gây rối kiếm lợi bẩn thỉu, thì chính những việc làm này nói    lên dã tâm của họ. Tất cả những thứ này không phải là công việc của    chúng ta và cũng không thể lung lạc chúng ta.  
Xin    nhấn mạnh, cái sai gốc trong việc tìm kiếm liên minh ý thức hệ ở     Thành Đô là ở chỗ: Làm tất cả mọi việc để bảo vệ chế độ, rồi mới    tính đến giữ nước. Đấy là cách tính toán có giữ được chế độ     mới giữ được nước.  Nhất thiết phải sửa cái sai gốc vô cùng    tệ hại này. 
   Trước tình hình đất nước lâm nguy hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú    Trọng kêu gọi trước các cử tri (Hà Nội và một số nơi khác) phải kiên     định giữ hòa bình, đoàn kết, bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà    nước, bảo vệ nhân dân, không lầm lẫn đấu tranh chống những sai trái    trên Biển Đông với 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc, phải kiên trì gìn giữ     mối quan hệ hai nước đã xây dựng được từ lâu đời, phải đấu tranh     bằng mọi biện pháp hòa bình – kể cả những biện pháp luật pháp quốc    tế, phải đề phòng kẻ xấu kích động…   
Tất    cả những điều Tổng bí thư đã nói trên hiển nhiên vẫn là nếp nghĩ cũ,     vẫn là cách tính toán có giữ được chế độ mới giữ được nước    đã từng dẫn tới Thành Đô trước đây 25 năm, là cách ĐCSVN đã làm rất    triệt để xuyên suốt 25 năm vừa qua, và hôm nay dẫn đất nước tới cái    giàn khoan HD 981 với nhiều hệ lụy mới. Cho đến khi tôi viết những    dòng chữ này, chưa thấy một ý kiến nào từ lãnh đạo đảng đặt vấn đề:     Đất nước phải tìm một con đường khác để có thể sống được hòa bình    bên cạnh Trung Quốc. Hay là đảng đang giữ bí mật?
   Không phải chỉ riêng tổng bí thư, toàn thể Bộ Chính trị đến nay chưa    ai nói thẳng ra với cả nước để cùng lo liệu: Đất nước đang bị Trung    Quốc uy hiếp nghiêm trọng thế này vì yếu quá và có đang có quá nhiều    yếu kém đối nội cũng như đối ngoại. 
Cũng    chưa thấy vị lãnh đạo nào nghiêm túc đặt vấn đề: Duy trì hiện trạng    của đất nước, đất nước sẽ thua tiếp, lâm nguy tiếp! Phải tìm đường    làm cho nước mạnh lên để cứu nước! Thay vào đó, lúc này lúc khác chỉ     có những câu nói trấn an mà chính người nói có lẽ cũng thấy khó tin.    Làm như vậy hiểm nguy của đất nước sẽ bớt đi? 
   (1) Đất nước đang có quá nhiều yếu kém nguy hiểm, con đường phát    triển đất nước do có quá nhiều sai lầm nên đang bị cuộc khủng hoảng    toàn diện hiện nay chặn đứng, (2) uy hiếp của Trung Quốc ngày càng    không kiểm soát được và độc lập chủ quyền quốc gia đang bị xâm lấn    tiếp, (3) kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế đã sang trang với    những vấn đề và thách thức hoàn toàn mới – cả 3 vấn đề lớn này đảng    chưa có đối sách nào, chưa có một hướng chiến lược xoay sở ra sao...    Chẳng lẽ tình hình như vậy chưa đủ để nhận định đất nước đang lâm    nguy đến mức phải đặt vấn đề cứu nước? Xin cả nước suy nghĩ cho thật    kỹ. Ngay hiện tại đã có nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, quân sự,     đối ngoại… nước đến chân rồi mà chưa biết nhảy như thế nào… Chẳng lẽ     trước sau chỉ một mực: Ngư dân còn bám biển thì còn đảo!.. 
   Trong ngôn ngữ và sinh hoạt đảng hiện nay hình như đang thiếu vắng    hoàn toàn hai chữ cứu nước!?  
Đại    hội XII của ĐCSVN sắp đến. Trong quá trình chuẩn bị, dư luận cả nước    chỉ được thông báo những việc có liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại    hội các cấp; kêu gọi các cấp nghiêm túc thực hiện những quyết định    của Hội nghị Trung ương 9 về chuẩn bị Đại hội – nhưng dư luận cả     nước không biết rõ đấy là những quyết định gì; đặt vấn đề phải tổng    kết 30 năm đổi mới nhưng dư luận cả nước không biết là sẽ tổng kết    như thế nào (còn tổng kết như các đại hội các khóa trước đã làm thì     đã dẫn đến thực trạng đất nước hôm nay…) Nghĩa là cũng như mọi khóa     đại hội khác, việc của đảng là việc của đảng, nhân dân là người    ngoài cuộc với lọn nghĩa của khái niệm này; nếu có chuyện lấy ý kiến    này nọ thì cũng chỉ là làm chiếu lệ cho có vẻ dân chủ.  
Song    mọi việc đại hội XII của đảng sẽ quyết lại là những việc liên quan     đến sự mất còn của đất nước. Cho đến nay chưa thấy một thông báo nào     đặt vấn đề đại hội tới sẽ phải làm gì, đảng sẽ phải làm gì. để đất    nước mạnh lên để cứu nước? Chẳng lẽ đấy là bí mật của đảng – nghĩa    là đất nước này là của riêng đảng. Hay là vấn đề này chưa được đặt    ra? Đến bây giờ chỉ có những thông báo phải bảo vệ chế độ, bảo vệ    đảng, kiên định giữ hòa bình, chống bị kích động… - như 25 năm nay    vẫn thường làm. 
Xin    nhắc lại tại đây một chân lý nguyên sơ rất mộc mạc: Đất nước này là    của nhân dân, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của đảng, đơn giản    là đảng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhân dân mà thôi. Dù đảng    có yêu nước giả thử là hơn dân, thông minh hơn dân vài con    sào đi nữa, đất nước vẫn là của nhân dân, trong đó đảng chỉ là một    bộ phận. Đấy là giả thử thôi, hôm nay phải nói ngược lại. 
Song    trên tất cả mọi lý lẽ, đất nước đang lâm nguy, làm cho nước mạnh lên     để cứu nước là sự nghiệp của nhân dân cả nước, của toàn thể cộng     đồng dân tộc Việt Nam dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài. Đây    không được phép là việc riêng của đảng. Đây không thể là công việc    riêng của ĐCSVN, dù có muốn đảng cũng không làm nổi.  
   Không bao giờ được phép coi cứu nước là một việc riêng của đảng, bởi    vì nhân dân cả nước không  bao giờ giao cho đảng một việc riêng    như thế. Nhưng nhân dân sẵn sàng để cho đảng phục vụ một sự nghiệp    như thế nếu đảng có phẩm chất và năng lực phục vụ sự nghiệp này đúng    với ý nguyện của nhân dân và lợi ích của quốc gia. Nếu cứu nước    không phải là việc riêng của đảng, nhất thiết đảng phải bàn luận với    cả nước. Nếu làm đúng trách nhiệm là đảng đang độc nhất nắm quyền,     ĐCSVN phải đứng ra tổ chức để nhân dân cả nước bàn bạc và quyết định    việc cứu nước, chứ không phải ngăn cấm hoặc gây cản trở việc bàn    luận, bưng bít báo chí… như hiện nay. 
   Trong  sự nghiêp cứu nước, dứt khoát đảng phải chấm dứt việc    loại nhân dân ra ngoài cuộc, đơn giản vì sự nghiệp xây dựng và bảo    vệ tổ quốc là sự nghiệp của nhân dân, không thể khác được, không ai    làm thay được. Thậm chí phải nói, chính vì loại nhân dân ra ngòai    cuộc, cho nên đảng đã liên tiếp vấp phải những thất bại nặng nề     trong 40 năm đầu tiên đất nước độc lập thống nhất mà lịch sử chắc    chắn sẽ không bỏ qua.  
Ví    dụ:
-                 Nếu    ngay sau khi đất nước độc lập thống nhất ngày 30-04-1975 đảng phát    huy trí tuệ và sức mạnh của nhân dân với tới cả tình thần đoàn kết    và hòa giải dân tộc để xây dựng nên một thể chế chính trị của nhà    nước pháp quyền dân chủ, mọi chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân,    lựa chọn con đường dân tộc và dân chủ cùng đi với cả thế giới tiến    bộ để xây dựng và bảo vệ đất nước, hôm nay Việt Nam sẽ đứng ở đâu    trong thế giới này? Vì không làm được như vậy, phải nói đây là thất    bại nghiêm trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của ĐCSVN.    Con đường đã đi phải trải qua 4 cuộc chiến tranh đẫm máu, thế nhưng    hôm nay đất nước vẫn chỉ đạt được mục tiêu dang dở: chưa hoàn thành    nốt sự nghiệp cuối cùng đảng đã cam kết là đem lại độc lập tự do cho    nhân dân.
-                 Nếu    không loại nhân dân ra ngoài cuộc, nếu dựa hẳn vào nhân dân, coi sự     nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là của nhân dân, tin vào sức mạnh    của nhân dân, coi lợi ích của nhân dân và của quốc gia là trên hết,    sợ gì mà không phát huy nhân dân đi cùng với cả thế giới để giữ nước    và xây dựng đất nước theo con đường dân tộc và dân chủ. Đâu có cần    thiết phải đến Thành Đô để tìm kiếm thứ liên minh khốn khổ này?
-                 Nếu    trong toàn bộ quá trình đàm phán biên giới  Việt – Trung không    bí mật với nhân dân, mà lại lấy nhân dân làm hậu thuẫn và dựa vào lẽ     phải trong đời sống quốc tế, kết quả sẽ thế nào?
-                 Che    giấu nhân dân biết bao nhiêu sự việc sai trái của Trung Quốc có làm    giảm được tính bành trướng và sự thâm độc của Trung Quốc hay không?    Vân… vân…
-                 
-                 
Bí    mật quốc gia lúc nào cũng có, song đấy là những vấn đề chiến lược    hay chiến thuật cụ thể. Còn đường lối giữ nước, toàn bộ nhiệm vụ cứu    nước thì phải dựa hẳn vào dân. Đấu tranh tổng hợp và toàn diện để     giữ nước chống lại kẻ thù lớn hơn mình gấp bội, càng phải dựa vào    dân, trang bị cho nhân dân mọi hiểu biết và thông tin để có thể dựa    hẳn vào nhân dân, taọ mọi điều kiện phát huy sức mạnh và sự tham gia    của dân vào việc nước… Chứ không phải là cung cấp cho nhân dân những    thông tin định hướng, dậy dân theo kiểu làm cho nhiều thế hệ trẻ hôm    nay vẫn không biết là đã xảy ra chiến tranh 17-02-1979, thậm chí xóa    cả những vết tích các tội ác chiến tranh nhân dân ta đã phải chịu     đựng, biết tên kẻ cướp mà cứ phải gọi nó là kẻ lạ, tầu lạ…  
Và    nhất là để cứu nước, đừng bao giờ coi dân là kẻ thù, áp dụng những    cách đối xử dân như kẻ thù, trấn áp sự phản kháng chính đáng của dân    nhân danh bảo vệ cái này cái nọ. 
Nói     đi cũng phải nói lại, từng người dân cũng phải ý thức đầy đủ về     quyền và trách nhiệm của chính mình: Đất nước này là của chính mình!     Đừng bao giờ chịu bị loại ra đứng ngoài cuộc trong những vấn đề sống    còn của đất nước. 
Đã     đến lúc phải đặt ra nhiệm vụ cứu nước là sự nghiệp trọng đại nhất    của toàn dân tộc ta lúc này. ĐCSVN bây giờ là gì, chính là thái độ     của đảng đối với sự nghiệp trọng đại nhất của toàn dân tộc lúc này    là cứu nước. 
*
                 Vâng,    một phần tư thế kỷ quan hệ hòa hiếu với Trung Quốc vừa qua, sự việc    nước ta đi từ thất bại này đến thất bại khác trong mối quan hệ hai    nước có một trong những nguyên nhân chiến lược quan trọng nhất là đã    không lựa chọn con đường cứu nước phải là con đường làm cho đất nước    mạnh lên. Những thất bại ấy là cái giá phải trả cho việc lựa chọn    con đường dựa vào liên minh ý thức hệ để bảo vệ chế độ, trên cơ sở    đó để giữ nước, và do đó đã đi tới cái quyết định Thành Đô. Con     đường ấy được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đi    khẳng định lại nhiều lần qua sửa đổi Hiến pháp 2013, và mới đây nhất    là khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội: Phải kiên trì bảo vệ chế độ,     bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân, đề phòng mọi kích     động… 
             Một phần tư     thế kỷ vừa qua, vì ưu tiên số một là phải bảo vệ chế độ, bảo vệ    đảng.., chứ không phải ưu tiên số một là làm cho đất nước mạnh lên    với đúng nghĩa, nên đã đạt được trong chế độ toàn trị một đảng là:    Chế độ “mạnh” lên, đảng “mạnh” lên – mạnh với nghĩa càng chuyên    chính hơn với dân, càng “đảng hóa” mọi mặt đời sống đất nước… Còn     đất nước ta trở thành cái gì như hôm nay và đang gần như thân cô thế     cô như thế này trong cái thế giới mà nước ta đã hội nhập toàn diện    thì cả nước đều thấy rõ. Thân cô thế cô giữa lúc cả thế giới – chỉ     ngoại trừ Trung Quốc – muốn có một Việt Nam mạnh mẽ đứng vững chãi    trên đôi chân của mình! Thật là quái ác làm sao! 
Đừng     đổ hết mọi cái xấu, mọi cái nguyên nhân thua thiệt của ta cho phía    Trung Quốc. Nghiêm túc thì phải tự phê bình – xin  tạm mượn cách nói    theo ngôn từ ưa thích của Tổng bí thư – : Để cho đất nước yếu kém    như hôm nay, để cho Trung Quốc lũng đoạn nước ta trầm trọng như thế     này, có nguyên nhân chủ yếu là đảng càng ra sức bảo vệ chế độ, bảo    vệ đảng là ưu tiên hàng đầu. Hệ quả là cả chế độ và đảng ngày càng    hư hỏng và tha hóa nhiều hơn. Chỉ cần xem thống kê hàng năm các tội    phạm tham nhũng tiêu cực, quy mô các tội phạm này, mức độ nghiêm    trọng ngày càng tăng, số đảng viên phạm tội ngày càng nhiều và chức    vụ ngày càng cao – giữa lúc từ nhiều năm nay đang đẩy mạnh học tập     đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh… - đủ thấy rõ thực trạng hư hỏng và    tha hóa này. Sự yếu kém toàn diện của cả nước hiện nay trước hết là    tổng hợp sự tha hóa toàn diện của chế độ và của đảng, chứ không thể    đổ lỗi cho Trung Quốc hay cho bất kỳ lực lượng thù địch hay diễn    biến hòa bình nào. 
Đúng    ra còn phải nhận định: Ưu tiên bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng như đã làm    suốt một phần tư thế kỷ vừa qua trong khuôn khổ liên minh ý thức hệ     Thành Đô với Trung Quốc đã hủ hóa đảng nghiêm trọng, đồng thời làm    hỏng cả chế độ, làm hỏng cả đất nước. Nhiều giá trị đạo đức xã hội    hôm nay băng hoại nghiêm trọng so với thời kỳ 1990… Đảng đang ngày    càng cùn đi về trí tuệ và ý chí chiến đấu, bây giờ chỉ biết cố học     đủ mọi thứ từ Trung Quốc, lúc này vẫn đang cử người đi học mọi thứ ở     Trung Quốc… Đảng bây giờ chỉ biết ra sức bám vào quá khứ để biện    minh cho vị thế chính trị hiện tại đảng đang nắm giữ. Đảng ngày càng    co rúm thụ động trước mọi thay đổi diễn ra ở trong nước và trên thế     giới, đến mức trên thực tế đảng đã tự đánh mất vai trò lãnh đạo lẽ     ra phải có, đơn giản vì bất lực không thể vạch ra được lối thoát đất    nước đang đòi hỏi. Đảng càng không dám đi tiên phong tìm lối thoát    cho đất nước. Đảng hôm nay trên thực tế chỉ còn lại là một lực lượng    chính trị mạnh nhất trong nước đang cai trị đất nước, với mọi quyền    lực kinh tế và chính trị lớn nhất, với sự chi phối của các nhóm lợi    ích chồng chéo. Đảng với tính chất mới được hình thành trong quá    trình tha hóa như thế trên thực tế đang trở thành đảng của các nhóm    quyền lực và các nhóm lợi ích khác nhau, rất thuận lợi cho quyền lực    mềm Trung Quốc khai thác. Nghĩa là đảng cũng đang trở thành con tin    của những thứ nhóm này, trở thành lực cản sự phát triển của đất    nước. Trung Quốc đã đi được những nước cờ tệ hại quá đáng đối với    nước ta, hù dọa và kiềm tỏa nước ta, ngăn cản được nước ta đi với cả     thế giới.., trong đó có nguyên nhân quan trọng là đảng đang ở trong    thực trạng yếu kém như hiện nay. 
Từng     đảng viên, trước hết là những người giữ trọng trách trong đảng, nếu    còn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ đảng, nếu còn tự trọng danh dự     người đảng viên, còn chút tấm lòng với đất nước, xin hãy cùng nhau    nhìn thẳng vào thực trạng hiện nay của đảng. 
   Riêng đối với đảng viên, tôi xin giãi bầy: Muốn cứu nước thì    phải cứu đảng trước! Đấy là món nợ lương tâm và là trách    nhiệm chính trị phải trang trải của mỗi đảng viên đối với đất nước.     Đảng viên không cứu đảng thì còn ai làm nữa?  
Đối    với cả nước, tôi  không thể đòi muốn cứu nước trước hết phải cứu     đảng.  
   Nhưng đối với đảng viên, tôi bắt buộc phải nói như vậy, vì lẽ: Nếu    từng đảng viên không làm được cho đảng của mình với tính cách chỉ     còn là lực lượng chính trị mạnh nhất  như hiện nay phải thay đổi đến    mức lột xác về ý thức hệ và về phẩm chất, để cùng đi chung với toàn    dân tộc trong sự nghiệp làm cho đất nước mạnh lên, sẽ là một thảm    họa cho đất nước. Vì như thế, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước    rồi đây sẽ phải đối kháng với lực lượng chính trị mạnh nhất này    trong nước, đầu rơi máu chẩy cho vô nghĩa sẽ là chuyện không thể     tránh khỏi. Nếu mỗi đảng viên hôm nay sớm quên hoặc không biết quá    khứ đau thương của dân tộc ta trong 4 cuộc chiến tranh vừa qua của     đất nước, xin chịu khó học nhờ các bài học xương máu đang nóng hổi    của nhân dân các nước Trung Đông,  Bắc Phi và Ukraina hiện    nay… 
Cho    nên không gì may mắn hơn cho đất nước chúng ta, nếu làm cho lực    lượng chính trị mạnh nhất này ý thức được nhiệm vụ chính trị mới này     để tự lột xác cùng đi với cả dân tộc. Đảng dù yếu kém như hiện nay,    song biết đặt lợi ích quốc gia lên trên hết vẫn dư lực ý thức được    và làm được nhiệm vụ chính trị đáng phải làm này, thậm chí có thể sẽ     là quân chủ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng đại này của quốc    gia. Làm được như thế, từ trong hàng ngũ các đảng viên của đảng sẽ     xuất hiện những gương mặt mới trong hàng ngũ cứu nước của quốc gia,    rồi sự rèn luyện của cuộc sống sẽ làm nên tất cả những gì cuộc sống     đòi hỏi. Ai suy nghĩ gì về lời giãi bầy này thì tùy, trước sau tôi    cho rằng vận mệnh của đất nước trong bối cảnh quốc tế và khu vực    hiện nay và trong thực trạng yếu kém của đất nước chỉ đặt ra cho các     đảng viên ĐCSVN sự lựa chọn duy nhất này mà thôi.  
   Truyền thống yêu nước là nền móng đầu tiên xác lập nên ĐCSVN khi còn     đang mất nước. Trước Cách mạng Tháng Tám, trong 2 cuộc kháng chiến    và cả nhiều thời kỳ sau này nữa.., hầu hết hay rất nhiều người gia    nhập ĐCSVN trước hết là vì yêu nước, muốn hy sinh chiến đấu giải    phóng đất nước, tự nguyện xin được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng    và bảo vệ đất nước. Tại sao trong đảng không lấy truyền thống yêu    nước ấy để hôm nay xác định cho mình con đường cùng đi với cả dân    tộc? Hãy bắt đầu từ việc đảng không được phép coi đất nước là của    riêng mình. Nhân dân dân là nhân vật trung tâm của sự nghiệp cứu    nứơc hôm nay. Hay là bây giờ quyền lực, tiền bạc và mọi lợi ích ích    kỷ cùng với mọi sa đọa khác đã làm biến chất đảng tất cả?  
Trong tình hình hiện nay, nếu đảng viên không cứu nổi đảng của mình     để chọn con đường cùng đi với cả dân tộc như thế, đảng chỉ còn lại    sự sàng lọc không thể cưỡng lại của quy luật tự nhiên. 
Lựa    chọn con đường làm cho đất nước mạnh lên để cứu nước trước hết có    nghĩa là tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện sự nghiệp làm cho     đất nước mạnh lên 
   (1) Thế giới đã chuyển hẳn sang một cục diện mới của trật tự quốc tế    đa cực, mọi giá trị và phương thức tập hợp lực lượng quốc tế đã thay     đổi sâu sắc rất khó lường, quan hệ kinh tế thế giới và quan hệ quốc    tế đặt ra cho mọi quốc gia những vấn đề và thách thức hoàn toàn mới.    (2) Trong cái nóng bỏng của trật tự quốc tế mới hiện nay vấn đề     Trung Quốc càng làm cho cả thế giới mất ổn định hơn và có nhiều tác     động trực tiếp đến nước ta với tính cách vừa là nạn nhân trực tiếp    nhất của bành trướng bá quyền Trung Quốc và vừa là trận địa của    những đụng độ giữa các quyền lực lớn. (3) Đất nước bắt buộc phải có    một thể chế chính trị mới đủ sức phát huy sức mạnh của toàn dân tộc    cho việc thoát khỏi khủng hoảng hiện nay và đi vào một thời kỳ phát    triển mới bền vững của con đường dân tộc và dân chủ, để từ đó mới có    thể đứng vững ngay trên trận địa của đất nước đầy sóng gió. Nội dung    của nhiệm vụ cứu nước đặt ra cho nhân dân ta lúc này chính là xử lý    thắng lợi 3 vấn đề trọng đại ấy của hôm nay. 
ĐCSVN hôm nay là gì? Câu trả lời phụ thuộc vào việc đảng có đặt ra    cho mình và cho cả nước câu hỏi Hiện nay có hay không có vấn     đề cứu nước? như đã trình bầy trên, cùng bàn bạc với cả nước     để trả lời bằng được câu hỏi này. 
Nhìn    lại 25 năm qua từ Thành Đô, như đã nói ngay ở trên, liên minh ý thức    hệ tìm kiếm ở Thành Đô thực chất là do ảo tưởng hay do lo sợ, nên    trên thực tế là đã đi tìm kiếm liên minh với kẻ vừa mới làm thịt    nước mình liên tiếp mấy trận liền. Chính vì thế trong ¼ thế kỷ tiếp    theo của liên minh này nước ta bị ăn thịt tiếp nhiều lần là điều tất    yếu, làm sao tránh được? Sự thật này còn cay đắng hơn cả câu chuyện    Mỵ Châu – Trọng Thủy. Bởi vì Thục Dương Vương, giữ hòa hiếu trong tư     thế một quốc gia độc lập, Người thua chẳng qua chỉ vỉ mất cảnh giác    mà thôi. Còn ở Thành Đô, ĐCSVN tự nguyện ép mình đi hẳn với liên    minh mà vẫn thua mất cả chì lẫn chài. Thỏa thuận hòa hiếu cấp cao    giữa hai nước mới đây nhất là năm 2011 cũng chỉ là một mớ giấy và    chữ, không thể cản nổi cái giàn khoan HD 981. Nó còn cay đắng hơn    muôn phần ở chỗ cuối cùng thì Thục An Dương Vương cũng nhận ra được    kẻ thù làm mình mất nước là ai. Còn nước ta hôm nay? 
Còn    hôm nay, ĐCSVN và những người đứng trong hệ thống chính trị của đất    nước liệu đã nhận dạng được kẻ đã nhiều lần ăn thịt mình và bây giờ    đang lăm le ăn thịt mình tiếp hay chưa? Trả lời câu hỏi này tùy    thuộc ĐCSVN lúc này và trong quá trình chuẩn bị cho đại hội XII có     đặt ra hay không đặt ra vấn đề cứu nước như đã trình bầy trong bài    viết này hay không./.
   Nguyễn Trung
   Hà Nội, ngày 05-07-2014

Theo Việt- studies

[1]      Sách trắng về “Sự thật Quan hệ Việt Nam Trung Quốc 30 năm      qua”, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1979.           http://thuctu.blogspot.com/2012/07/sach-trang-su-that-ve-quan-he-viet-nam.html/      Tham khảo thêm
[2]      Tham khảo thêm: Thư của Nguyễn Trung ngày 28-10-2010 gửi      Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,       Http://nguyentrung-vt.blogspot.com, nhãn Đảng Cộng Sản Việt      Nam.
[3]      Tham khảo thêm: Nguyễn Trung, “Xin hãy mở to mắt”,       http://www.viet-studies.info/NguyenTrung/NguyenTrung_HayMoToMat.htm
[4]            Tham khảo: (1) Tổng bí thư Lê Duẩn nói về       Trung Quốc               http://nguyenxuanhung.com/page/detailinfo/idc/12/id/156/le-duan-noi-ve-trung-quoc-va-canh-bao-am-muu-cua-tq.html.
(2) Sách trắng “SỰ       THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM & TRUNG QUỐC  TRONG 30 NĂM      QUA”      http://sachhiem.net/LICHSU/NXB_ST/NXBSuThat_1.php.
(3) Trần Quang Cơ:       Hồi ức và suy nghĩ http://minhtrietviet.net/lemontee/wp-content/uploads/2014/06/HOI-UC-SUY-NGHI-
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui