Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
13 Jun.2014

NHẮN NHE TỪ 'THIÊN TRIỀU" Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NHẮN NHE TỪ 'THIÊN TRIỀU"

BVB blog 13.6.14
Thượng cấp Tầu Cộng đã ra chỉ lệnh,
Thủ tướng hãy cẩn thận.
Báo chí – tờ Tuần báo Bắc Kinh của Tầu Cộng hôm nay đã chính thức tấn công vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng chỉ lệnh “ hữu nghị” và “đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả mọi thứ khác”. (nguyên văn: “trong khi những người ủng hộ Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt – Trung thì một số lãnh đạo cấp cao mà đại diện là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” lại “đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả mọi thứ khác”).
Chỉ lệnh này thông báo rằng có “những người”, tức nhiều người – “ủng hộ Trung Quốc”, tức là có nhiều tay sai, mật thám cho Hán Tầu là người Việt đang nằm trong nội bộ người Việt, “nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt – Trung”, tức bọn Việt gian sắt đá một lòng với thượng cấp Tầu Cộng, “ thì một số lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam”, tức là có số ít, một nhúm người, “mà đứng đầu là thủ tướng Nguyên Tấn Dũng lại “đặt lợi ích quốc gia”, tức lợi ích của đất nước Việt Nam, “lên trên tất cả mọi thứ khác”, tức là có thứ khác quan trọng hơn cả lợi ích quốc gia.
Có thứ gì quan trọng hơn lợi ích quốc gia?
Nếu giàn khoan HD – 981 không hiện diện xâm lược ở biển Đông thì người Việt Nam không thể hiểu được cái quan trọng hơn lợi ích quốc gia là cái thứ gì. Nhờ có nó mà người Việt Nam bây giờ mới hiểu được cái quan trọng hơn lợi ích quốc gia là tình hữu nghị 4 tốt ,16 chữ vàng và thỏa thuận Thành Đô năm 1990 của những tên Việt gian, đại diện cho Cộng sản Việt Nam nhập nước Việt Nam vào nước của Tầu Cộng.
Các bạn cứ dò từng chữ mà xem mấy dòng chỉ lệnh trên có phản ảnh đúng nội dung Bà Đầm xòe vừa diễn giải ra không? Tôi tin không người Việt Nam yêu nước nào lại có thể hiểu khác mà được.
Đó là ý lệnh thứ nhất thượng cấp Tầu Cộng thông báo cho bọn Việt gian đang nằm tại Việt Nam.
Ý lệnh thứ hai tuy là nêu “một số” nhưng “chỉ mặt” đích danh chí có tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Điều đó buộc những tên Việt gian phải hiểu, đó là một mật lệnh của thượng cấp ở Bắc Kinh ngầm ra lệnh cho bọn Việt gian đã đến lúc phải thanh toán Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tôi thật sự toát mồ hôi khi đọc mấy dòng này trên tờ Tuần báo Bắc Kinh. Tôi sợ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị bọn chúng hành thích. Tôi sợ những điều tiên tri của một người có tên là Trần Dần ( ông Trần Dần này sinh giờ Dần, ngày Dần, tháng Dần, năm Dần) hiện đang sống tại Mỹ cách đây bảy, hay tám năm đã từng tiên đoán: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị Tầu Cộng ám sát năm 2014, sẽ thành hiện thực. Tất nhiên ông ta không cho biết, thủ tướng bị ám sát nhưng có chết hay không?
Với những diễn biến xâm lược ngày một leo thang của Tầu Cộng, với một thái độ rõ ràng trong bảo vệ lãnh thổ, chỉ trích tình hữu nghị “viễn vông” chỉ biến đất nước từng bước thành con mồi cho Tầu Cộng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị Tầu Cộng đưa vào đích ngắm hạ sát là điều ai cũng có thể hiểu được.
- Vậy, nhân dân Việt Nam chúng ta phải làm gì?
+ Chúng ta phải sát cánh bên thủ tướng.
- Thủ tướng phải làm gì?
+ Thủ tướng phải cảnh giác tối cao bọn Việt gian;
đồng thời kiên quyết , khôn khéo đẩy bọn chúng ra xa nơi ở, nơi làm việc, nơi Thủ tướng thường xuyên xuất hiện những kẻ mở mồm ra là hữu nghị, là quý trọng, kiên định 4 tốt 16 chữ vàng; nhanh mạnh hơn nữa trong đổi mới thế chế; nhanh mạnh hơn nữa trong xác lập quan hệ đối tác chiến lược, lập liên minh toàn diện với Mỹ, Nhật, Ấn Độ và những cường quốc dân chủ và kinh tế khác trên thế giới (trừ Tầu Cộng).
Bà Đầm xòe cho rằng, đó là cách Thủ tướng tránh bị Tầu Cộng ám sát hữu hiệu nhất. Hoặc giả Thủ tướng có bị áp sát nhưng sự sống của Thủ tướng thì mãi mãi vẫn còn.
Không có con đường thứ hai nào khác.
Nó là con đường sống duy nhất của Thủ tướng và dân tộc.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui