Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
22 May.2014

VIẾNG KHÁNH HỮU- THI SĨ NGƯỜI SƠN TÂY Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

VIẾNG KHÁNH HỮU

- THI SĨ NGƯỜI SƠN TÂY

NGUYỄN KHÔI

  (Tặng Vũ Nga)
Trai Cổ Đô vào Nha Trang sinh sống
Trông Biển Đông lòng dậy sóng Sông Đà...
Là Thi sĩ mang hồn thơ Tây Tiến
Xưa vượt dốc Sài Khao,
                                         nay bay tới Trường Sa.
Đêm Khánh Hòa bình yên
                                         sao khó ngủ ?
Trận Gạc Ma đau tím cả câu thơ
Hoàng Sa đấy còn hằn trên sách sử
"Nam Quốc sơn hà nam Đế cư".
Thôi, Người "ra đi"
                             HỒN một trời mây trắng
Mây trắng xứ Đoài vương vấn cố hương
Là Thi sĩ đem câu thơ ra trận
làm ngọn GIÓ TƯƠI (1)
                                 đưa mưa rơi xuống đảo Sinh Tồn.
Xin vĩnh biệt Bạn Thơ
"Người Sơn Tây- Thi sĩ"
Nào cụng ly ở cõi xa mờ
Chén rượu này
                         tưới ướt những câu Thơ.
---

(1) Tác phẩm của Khánh Hữu.
      Hà Nội 22-5-2014
Những ngày dậy sóng Biển Đông
  Kính viếng : Nguyễn Khôi
                   (Nhà văn Hà Nội)
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui