Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
18 May.2014

Tổ quốc quyết sinh Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Tổ quốc quyết sinh

Lê Phú Khải

  

Tôi yêu nước tôi

Như cánh buồm yêu gió

Như dòng sông yêu những con đò

Không cần

“đèn xanh”

“đèn đỏ”

Không cần vào quốc doanh!

  

Tôi yêu nước tôi

Không cần phân thành nhóm nhỏ

Để dễ chia nhau “bán nước từng phần” *

Trục vớt làm chi quá khứ

Khi các người đang mai táng tương lai!

Nếu giàn khoan của Tàu còn đó

Cả Việt Nam sẽ xuống đường

Tôi đi cùng nhân dân

Máu trong tim tôi là bó đuốc soi đường

Không cần

“đèn xanh”

“đèn đỏ”

Vua Hùng ơi đất nước bốn ngàn năm

Chúng con thề quyết tử

Cho Tổ quốc quyết sinh.

L.P.K.

Sài Gòn 5-2014

Chú thích: * Thơ Nguyễn Duy

Tác giả gửi BVN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui