Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
11 May.2014

CUỘC XƯỚNG HOẠ ĐÊM

TRƯỚC CUỘC BIỂU TÌNH

GIỮ NƯỚC

TỄU BLOG 10..5.13 


Kính thưa TS NGUYỄN XUÂN DIỆN
TS vui lòng cho mở trang xướng họa những thơ đường trên trang TỄU , để thu hút lòng yêu nước của toàn dân lúc nầy, chính là lúc rất cần được sự hưởng ứng tích cực của giới làm thơ, các cụ bô lão, để tỏ lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm Trung Cộng hiện nay.
Kính thư
Linh Đàn

BÀI XƯỚNG :
(Hưởng ứng phong trào toàn dân chống ngoại xâm)

TINH THẦN BẤT KHUẤT

Đất của ta và biển của ta
Đấy là di sản tự ông cha
Máu xương tô thắm hồn dân tộc
Công sức lưu danh nghiệp cửa nhà
Đánh giặc xưa – tìền nhân xuất trận
Đuổi tàu nay – tuổi trẻ xông pha
Tinh thần thủy chiến Trần Hưng Đạo
Thúc dục vùng lên trẻ chí già .

Bài họa 1 :
QUYẾT GIỮ ĐẾN CÙNG

Đây vùng biển của Việt Nam ta
Sóng nước ru hời tiếng mẹ cha
Lịch sử còn tô hồng mạch chữ
Mồ hôi vẫn đổ rát vai nhà
Luồng , khơi mấy nẽo từng đau trộn
Muối , máu bao đời đã mặn pha
Quyết giữ thiêng liêng thềm tổ quốc
Quên thân đâu kể trẻ hay già .

Bài họa 2 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Bản đồ chữ S biển trời ta
Di sản ngàn xưa của mẹ cha
Xương trắng máu hồng xây vững cõi
Hồn Âu khí Lạc giữ yên nhà
Diên Hồng – Bô lão hô :xung trận
Hà Nội – Toàn dân thét : tiến pha
Chiến tích Quang Trung tan giặc Mãn
Tinh thần bất khuất sá chi già .          
Tâm Hương – Danh Ho Thanh
Bài họa 3 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Tổ quốc của ta là của ta
Đất liền biển đảo của ông cha
Cất công ta giữ từng tấc đất
Cấm cửa kẻ gian muốn chiếm nhà
Hãy nhớ chuyện xưa hồn bất khuất
Đừng quên tích cũ chẳng phôi pha
Người dân nước Việt không quỳ gối
Trẻ quyết đứng lên nối tiếp già .                     
Bảo Như
Bài họa 4 :
SÁNG DẠ GIỮ MIỀN XA

Vùng biển vùng trời của nước ta
Ngọc ngà châu báu của ông cha
Tổ tiên quyết chí xây bờ cõi
Dân tộc đồng tâm dựng nước nhà
Lịch sử nghìn năm thề chiến đấu
Bạch Đằng một thưở quyết xông pha
Biển đông Trung Quốc đang xâm chiếm
Thề quyết vùng lên – trẻ tới già .            
Huỳnh Thâm
Bài họa 5
B Ấ T   K H U Ấ T

Tàu giặc ngang nhiên chiếm biển ta
Phải nên gìn giữ đất ông cha
Kiên cường bất khuất an bờ cõi
Chiến dấu bền gan vững cửa nhà
Theo bước tổ tiên thề "Sát Thát"
Noi gương hào kiệt hẹn xông pha
Diên Hồng nợ nước cùng sinh tử
Bất kể gái trai trẻ lẩn già .
              Nhã My
Bài họa 6 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Thế hệ đàn con nối chí cha
Nghĩa khí thấm sâu hồn Việt tộc
Can cường lan tỏa nước non nhà
Phá xiềng – lớp trẻ dang chân bước
Rửa hận – toàn dân lấy máu pha
Sóng Bạch Đằng xưa – nay biển cả
Đánh quân xâm lược ngại chi già .
            Thương Yến Tử
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui