Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
19 Apr.2014

TỨC Ý THƠ Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

TỨC Ý THƠ
PHANNGY
Đàn chi gõ nhịp gẩy tai trâu !
Bút viết văn thơ tả nỗi sầu...
Đợi ngóng ai người cùng sở thích.
Tình nhân thế sự nghĩ thâm sâu,

Hân hoan đón nhận vần thơ ấu.
Giải đáp tâm tư đối vận câu.
Chính trị kinh bang đều hứng thú,
Thi nhân tiết khí xướng vần đâu ?

Buồn thay lạc phách rõ chẳng cầu,
Tiếng vọng thinh không gõ trống trầu.
Vắng bóng văn nhân vì thúc thủ.
Đời nay nghĩa sống trước làm giầu.

Văn chương triết học hết nhiệm mầu.
Kế hoạch đầu tư cứ ở đầu !
Bỏ mặc dân tình và tổ quốc.
Tư duy tính toán đắc trúng thầu !

PHANNGY
Westminster, CA. 2014
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui