Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
24 Mar.2014

THƯ NGUYỄN KHÔI gửi

ĐƯỜNG VĂN

Đường Văn quí mến,
Theo thiển ý của NK thì đây là một bài ca dao vào loại HAY  theo motyp " Làng ta phong cảnh hữu tình/ dân cư giang khúc như hình con Long"...
  Nguyễn Hiếu , NK không để ý...nên chưa đọc bao giờ ,do đó  không dám "có ý kiến". Nhà văn- nhà thơ bây giờ như Lá mùa thu, vô vàn, ai đó phải có gì độc đáo, gây ấn tượng (kể cả Xì căng đan) nổi tiếng thì người ta mới để ý đến và mới đọc , "Quậy" như Nguyễn Hoàng Đức hoặc 1 mình Nhã Thuyên làm nên 1 vụ Nhân văn-giai phẩm 2 (các vị phong Thánh cho cô bé...trong khi bọn "giấy vụn- Bùi Chát" thì ngoài vòng cương tỏa... ) thật là : có những phút làm nên Lịch sử / có cái "chết" trở thành bất tử là thế , hi hi ?
Mời TS đọc bai thơ  của Trịnh Hoài Giang (1938-quê Thanh Oai, chồng Dư Thị Hoàn- nhà văn Hải Phòng ) :

      CÁNH ĐỒNG QUÊ
            --------

  Bây giờ ruộng đã Bê tông
Cây đa đã cụt,dòng sông đã què
  Mái đình đã phẳng đường xe
Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa
*
  Hội làng thì đã ngày xưa
Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì
  Em chào Thầy mẹ em đi
Làm Ô sin chẳng biết khi nào về
  *
  Heo may thổi dọc triền đê
Nghe câu "Dự án" mà tê tái lòng
  Người đi thì đã ngàn trùng
  Người về đất có còn không mà về ?
*
  Giật mình nửa tỉnh nửa mê
Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng...
               2008
           TRỊNH HOÀI GIANG
  Thơ HAY là ở Ý mới / tứ lạ...
bài thơ viết khái quát ,thoáng mà đau, còn dư điạ (không nói hết)- vì nói hết thì người đọc dễ "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"... còn gì nữa để cho ta suy ngẫm ?
Kính : Nguyễn Khôi
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui