Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
23 Mar.2014

VÌ SAO CÔ NHÃ THUYÊN CHỌN

"MỞ MIỆNG" LÀM ĐỀ TÀI

LUẬN VĂN THẠC SĨ ?

Cô Đỗ Thị Thoan, tức Nhã Thuyên đã bảo vệ thành công xuất sắc luận văn Thạc sĩ đề tài: Vị trí của kẻ bên lề: Thực hành Thơ của Nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa" tại Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngày 04.12.2010. Luận văn của cô do PGS. TS Nguyễn Thị Bình hướng dẫn, được chấm điểm tuyệt đối: 10/10. 

Hội đồng gồm các vị:  
- PGS Nguyễn Văn Long -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; làm Chủ tịch Hội đồng
- TS Chu Văn Sơn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phản biện 1
- PGS.TS Ngô Văn Giá - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Phản biện 2
- TS. Ngô Văn Phượng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Thư ký Hội đồng
- PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp - Viện Văn học, Ủy viên Hội đồng

[Trong đó, Ông Ngô Văn Giá là Chủ nhiệm Khoa Sáng tác và Lý luận- Phê bình Văn học của trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Vị trí này tương đương chức vụ Hiệu trưởng Trường Viết Văn Nguyễn Du trước đây. (ghế mà trước đây Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến uy danh lừng lẫy từng ngồi).

Còn Ông Nguyễn Đăng Điệp là Viện trưởng Viện Văn học (ghế mà ngày xưa Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông danh giá từng ngồi)].
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui