Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
14 Mar.2014

Thơ Lê Khả Sỹ -  HỘI ĐỒNG CHUỘT Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

HỘI ĐỒNG CHUỘT

altLoài mèo biến hình qua những sáng tạo

lê khả sỹ

Thơ hóa

truyện ngụ ngôn của La Fontaine


Trời sinh ra họ hàng nhà chuột

Suốt đời lo nanh vuốt của mèo

Nghĩ mình số phận gieo neo

Trăm phần tủi nhuc, muôn điều đắng cay...

 

Liền họp lại tính bày mưu kế

Quyết phen này chẳng để mèo yên

Đồng tâm từ dưới lên trên

Diệt loài gian ác, đòi quyền tự do

 

Vạch kế hoạch, đắn đo sau trước

Bàn kỹ càng, lượng sức đôi bên

Biết mình lực mọn tài hèn

Nên không manh động xông lên đánh liều

 

Dùng mưu lược là điều ăn chắc:

Đeo cổ mèo lục lạc thật to

Phòng khi mèo đến rình mò

Họ hàng nhà chuột biết, lo ẩn mình

 

Nghị quyết nêu đồng thanh nhất trí

Mở tiệc mừng, khoái chí reo vui

Rằng, vận hội đã đến rồi

Cơ may thắng lợi nhờ trời giúp cho !

 

Chủ trương đúng, không lo thất bại

Biện pháp hay, ắt phải thành công

Bây giờ đòi hỏi tấm lòng

Kiên cường dũng cảm quyết không sợ mèo

Lẻn đến gần để đeo lục lạc

Vào cổ mèo rồi thoát thân ngay

Việc cần có trí có tài

Xin ghi danh sách những ai lên đường ?

 

Vừa lúc bác chuột đồng nói hết

Cả hội trường thin thít im ro

Mấy tay chuột chũi hen ho

Cánh chuột cống  chuẩn bị co cẳng chuồn

 

Bầy chuột nhắt vừa nôn vừa ọe

Bọn chuột chù chí chóe đấm lưng

Mấy anh chuột bạch lăn đùng

Kêu la cấp cứu đau vùng thái dương ...

 

Thế là cái hội đồng nhà chuột

Tự rút lui lần lượt ra về

Mèo già từ nãy rình nghe

Cười khà: Lũ chuột làm gì nên thân (!)

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui