Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
1 Feb.2014

CHÚC TẾT NĂM GIÁP NGỌ 2014. Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

SÁNG MỒNG MỘT KHAI BÚT

CHÚC TẾT NĂM GIÁP NGỌ 2014.

PHANNGY
Westminster , CA. 2014
Năm mới là ngựa công thành ,
Chúc người mạnh khỏe công danh tuyệt vời.
Ai đời cũng có ước mơ...
Văn chương chữ nghĩa cho người thích thơ.
Học sinh sáng trí không mờ ,
Chúc đàn con trẻ người đời thành công.
Được mùa ước muốn nhà nông,
Chúc cho trí thức công nông cộng đồng ,
Tự do như ý khai thông.
Quy về đất tổ xây nền văn minh,
Nước Việt vui đón hòa bình.
Chúc Trung Nam Bắc dân mình tiến lên.
                                                                        PHANNGY
                                                   Westminster , CA. 2014
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui