Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
1 Feb.2014

ĐÊM TRỪ TỊCH Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

ĐÊM TRỪ TỊCH

"Chong đèn trực tuổi cay con mắt
Đốt trúc khua na đắng lỗ tai'' - thơ Ức Trai 

                  *
  NGUYỄN KHÔI

Nào rũ giường, thay chiếu  
  Tắt  đèn...ờ đã đêm
  Tối như ba mươi tết
  Buồn là tết xa em .
               *
  Một mình ngồi lặng im
  Lắng đất rung trời chuyển
  Thầm nghe Xuân đang đến
  Thầm gọi lòng ...ơi em.

        Quê 30 tết Giáp Ngọ
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui