Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
18 Jan.2014

Stephen B. Young - Ai thống trị ? Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Stephen B. Young - Ai thống


trị Việt Nam ngày nay?

Hai Hoang Van 18 tháng 1 năm 2014

Có một tổ chức hiện nay cai trị Việt Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau như  là vua chúa Phong kiến ở Tàu hay ở Âu châu thời Trung cổ. Một bộ máy võ  trang tập trung các quyền hành lớn trong tay; không được dân bầu lên, và dân tuyệt đối không có quyền kiểm soát hay phê bình. Tổ chức này mang  tên là “Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Nhưng, thực sự, tổ chức nầy có phải là  một Đảng đúng nghĩa của một đảng hay không?

Đáng lẽ ra một Đảng chánh trị phải có một chánh nghĩa, một sức mạnh  do một lý tưởng, một nền tảng triết lý hay lý thuyết, một khuynh hướng  thể hiện nguyện vọng của đảng viên để hành động nhằm phục vụ đất nước và dân tộc của mình. Vì vậy, nếu cái gọi là Đảng Cộng Sản mà không phải là một Đảng đúng nghĩa, thì bộ máy đó là cái gi?
Stephen B. Young

Một tập thể những người có chung một chí hướng tôn thờ người ngoài,  một công ty làm ăn, một tổ chức mafia khai thác thị trường đất nước của  họ chăng? Như vậy chúng ta có vài tiêu chuẩn để đánh giá cái gọi là Đảng Cộng Sản bây giờ, đó là một đảng phái hay chỉ là một bọn làm ăn thiếu  lương thiện?

Tôi đồng ý đã có thời gian cái goi là đảng Cộng Sản ngày nay có những hoạt động như là đảng phái đúng nghĩa. Nhưng những hoạt động ấy tốt  xấu, hay dở, có lợi hay có hại cho đất nước Việt nam là chuyện khác. Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ  Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết Mác-Lê làm cách mạng võ trang cướp chánh  quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã  hội, tiến hành giai cấp đấu tranh, đấu tố địa điền chủ, ám sát công  chức, trí thức, lãnh đạo tôn giáo, tịch thâu tài sản của người giàu có  để sau cùng đưa giới lao động, những tên du thủ du thực, lên cầm quyền  và khi vào Bộ chánh trị, lại lãnh đạo đất nước, dân tộc. Hành động của  đảng cộng sản lúc đó có mục đích thi hành "chính nghĩa xã hội chủ nghĩa”  theo ý hệ Mác-Lê.

Nhưng từ lâu lắm rồi, cái gọi là đảng Cộng Sản không còn giống như  trước đó nữa. Nó đã hoàn toàn biến chất để trở thành một cái gì khác  hẳn. Tức nó không phải cộng sản, không mang nội dung Mác-Lê, không chủ  trương giai cấp đấu tranh để tiến lên xã hội công bằng, người không bốc  lột người, như kinh điển Mác-Lê dạy người cộng sản.

Cách đây vài năm, ông Đặng Quốc Bảo, Khoa giáo trung ương, trong một  báo cáo phổ biến hạn chế cho đảng viên cao cấp, nói rằng “hiện tại đảng  Cộng Sản không còn chính nghĩa chút nào vì thuyết Mác-Lê lỗi thời và  cũng không đúng, không khoa học”. Theo ông Bảo, thì đảng cộng sản không  nên áp dụng thuyết ấy nữa. Hai ông Mác và Lê đã nghĩ sai về vũ trụ, về  trời đất, về đời sống nhân loại. Vậy người thông minh phải vứt bỏ chủ  thuyết Mác-Lê.

Nếu ông Bảo đánh giá lý thuyết Mác-Lê đúng, thì đảng Cộng Sản không  có một chính nghĩa nào để vẫn khẳng định tiếp tục đưa Việt nam đi theo  con đường của Mác-Lê.

Vậy đảng cộng sản là cái gì? Chỉ là một tập hợp những người đầy tham  vọng và quyền lực. Họ không khác gì một thứ giặc cướp đối với nhân dân.  Ông Bảo nói thêm rằng “tổ chức anh chị em cán bộ phải giữ quyền cai trị  Việt Nam vài năm nữa, vì nếu không có một lực lượng mạnh giữ ổn định  chính trị xã hội, thì nước sẽ loạn và dân sẽ khổ”.

Lấy sự ổn định làm chính nghĩa của mình không có ý nghĩa tốt đẹp vì  hoàn toàn thiếu thuyết phục. Chính nghĩa ổn định, nhiều người bình  thường có thể nói và thi hành. Cần gì phải có cái gọi là đảng Cộng Sản  với 3 triệu đảng viên, với vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước và xã  hội? Quân Đội làm được. Phật Giáo làm được. Việt Quốc làm được. Ai cũng  hy vọng làm được. Cái gọi là đảng Cộng Sản không thể tự cho là chỉ có họ  mới làm được.

Theo tuyên truyền của đảng cộng sản, trong quá khứ, họ có công đức  lớn để đứng trên và trước mọi người khác. Tức họ cho rằng họ có vai trò  lịch sử Có đúng như vậy không?

Để trả lời, giờ đây, Bộ Chính Trị hãy tổ chức gọi hồn các đồng chí  của họ đã chết, chết vì hi sinh hay chết oan vì đảng cũng được, để hỏi  công việc đảng làm. Rồi, có lẽ họ nên gọi hồn để hỏi cái gọi là đảng  cộng sản thật sự có công đức với dân tộc Việt Nam hay không? Rồi, họ có  thể gọi hồn để hỏi đảng cộng sản tại sao ngày nay vẫn nói đi theo  mác-lê, mà trên thực tế không thấy xã hội việt nam chuyển biến theo mô  hình” chính nghĩa Mác-Lê.” một chút nào nữa. Vậy thì cái đảng này nên tự  giải tán, và có mang tội với đất nưóc, với dân tộc không?

Chúng tôi cũng có thể gọi hồn như Bộ Chính Trị. Chúng tôi có thể gọi  hồn các vị cũng nằm xuống, vì nhiều lý do khác nhau, hỏi họ về công đức  của cái gọi là đảng Cộng Sản.

Thí dụ, hỏi Đức Huỳnh Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, hỏi ông Trương  Tử Anh, Đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng, ông Lý Đông A, Thư ký trưởng  Đảng Duy Dân, các nhân sĩ yêu nước Ngô Đình Khôi, Nguyễn văn Bông, Tạ  Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Sâm,… và  những người dân Huế chết hồi Tết Mậu Thân, vân vân,… cho đến 1,2 triệu  người Việt Nam bình thường khác, chết trên biển cả, trong rừng sâu,  trong các trại tù rải rác khắp cả nước.

Gọi hồn tất cả những người này về và lắng tai nghe họ nói số phận của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng Sản vận dụng “chính nghĩa Mác-Lê” để  cướp lấy quyền lãnh đạo đất nước và giữ độc tôn cho đảng.

Xin trả lời: Công đức ở đâu?

Bằng chứng thứ hai cho thấy cái gọi là đảng Cộng Sản là một đảng thì  đảng ấy có hành động cụ thể như thế nào? Ngoài sự hiểu biết, sự suy  nghĩ, sự tính toán của con người, các hành động của người đó phải cho  chúng ta thấy rõ, một cách minh bạch, để kết luận người đó tốt hay xấu,  giỏi hay dở, đạo đức hay gian ác, cần tồn tại hay nên vứt đi thôi?

Cái gọi là đảng Cộng Sản đó, cách đây 8 năm, đã tự động hiến dâng đất  đai của tổ tiên để lại cho Bắc Triều mới. Và cả biển nữa! Tại sao?

Để đáp ứng sự đòi hỏi của Bắc Triều mới? Phải.

Ở điểm này, chúng ta hãy nhìn rõ. Cái gọi là đảng Cộng Sản đó vì nhu  cầu tồn tại đã dâng đất, dâng biển cho Bắc kinh. Đây là nhu cầu sanh tử.  Đảng cộng sản phải làm một việc tội lỗi như vậy chỉ vì đảng lo sợ nhân  dân Việt Nam hỏi tội của họ đối với Tổ Quốc và nhân dân từ trước đến  giờ. Mà nhân dân hỏi tội có nghĩa là đảng sẽ bị mất quyền cai trị. Hoặc  một vụ Thiên An Môn Việt Nam sẽ xảy ra. Trước nỗi ám ảnh mất quyền lực,  đảng cộng sản cần sự ủng hộ, sự tiếp tay của Bắc Triều mới, mặc dầu có  tổn hại đến quyền lợi tối thượng của Quốc gia.

Như vậy đảng cộng sản ở Hà nội không thể tự cho là một đảng có chính  nghĩa yêu nước được, mà phải bị kết án là một đảng bán nước mới đúng.

Nếu đảng Cộng Sản Hà nội chuyên tâm phục vụ cho đòi hỏi, tham vọng  của Bắc Triều mới, thì Việt Nam tất nhiên phải lâm nguy làm thân nô lệ  cho Hán Tộc. Nếu chỉ có riêng cái đảng cộng sản làm nô lệ Hán tộc thì  chúng ta hà tất phải tốn lời.

Thực tế ở Việt Nam cho ta thấy công an, tình báo của Việt Nam đều do  công an, tình báo Trung Quốc đào tạo và cố vấn. Nhờ đó mà công an, tình  báo Hà Nội mới có đủ bản lãnh đàn áp những người dân chủ ở Việt Nam, đàn áp dân oan nạn nhân của những vụ đất đai bị đảng cộng sản tước đoạt,  đàn áp những vụ biểu tình chống Trung quốc xâm chiếm đất đai bằng vũ lực và thô bạo.

Nhìn lại lịch sử Việt nam thì từ thời Ngô Quyền đến nay, chỉ có vài  nhà vua Việt nam theo Bắc Triều một cách xấu hổ như vậy. Có Nhà Mạc phải xin sự ủng hộ của Hoàng đế phương Bắc để đối phó với Nhà Lê. Có vua Lê  Chiêu Thống xin Trung Quốc gởi binh qua Hà Nội để đánh anh em Nhà Tây  Sơn. Có vua Gia Long và Minh Mạng lấy y thức hệ Tống Nho của Nhà Thanh  bên Tàu để làm nền tảng đạo lý xây dựng uy quyền cho Nhà Nguyễn. Nhưng  các ông vua này không làm mất đất, mất biển vào tay ngoại bang chỉ vì  quyền lợi riêng tư như đảng cộng sản ngày nay.

Cầu viện thường hay lệ thuộc tư tưởng của kẻ khác, khó tránh khỏi bị  dẩn đến mất chánh nghĩa quốc gia. Phải chăng vì thế mà Nhà Mạc đã không  thắng Nhà Lê, vua Lê Chiêu Thống thua Quang Trung Nguyễn Huệ. Riêng Nhà  Nguyễn vì chọn lựa sai lầm học thuyết lỗi thời mà cứ khăng khăng ôm giữ  nên thua người Pháp. Tức một thứ lệ thuộc tư tưởng. Khi có được chỗ dựa  mạnh là Bắc kinh, cái gọi là đảng Cộng Sản sẽ đánh bại được toàn dân  Việt Nam chăng? Tức đảng cộng sản vĩnh viễn đàn áp, bốc lột nhân dân  chăng?

Mới đây khi nghe tin Bắc Kinh tổ chức Hoàng Sa và Trường Sa trở thành môt đơn vị hành chánh mới trực thuôc Tỉnh Hải Nam, lập tức xảy ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng thanh niên, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, ở  Hà nội, chống chánh sách xâm lược của Trung Quốc. Cái gọi là Đảng Cộng  Sản không dám lên tiếng phản đối kẻ cướp đất, trái lại thô bạo đàn áp  dân chúng công khai bày tỏ lòng yêu nước. Khí thế của nhân dân Việt Nam  bây giờ làm cho đảng cộng sản Hà Nội bắt đầu lo sợ. Nếu đảng cộng sản  khôn ngoan thì hãy thấy ở đây, tức ở nhân dân, mới là chỗ dựa vững chắc  hơn thế của Trung Quốc.

Nhưng cái gọi là Đảng Cộng Sản nghe theo ai?

Buồn mà nói. Vì nói cho đúng thì phải nói lớn và nói rõ phe nhóm cai  trị Việt Nam hiện nay là một bọn Hán Ngụy. Tiếc vì chúng tôi biết chắc  chắn có nhiều đảng viên của cái gọi là Đảng Cộng Sản không muốn như vậy. Họ thương dân, yêu nước thật lòng. Nhưng họ lo sợ, có thể vì bất lực,  cho sự an nguy của bản thân và gia đình trước những thủ đoạn khéo léo,  gian ác, đê hèn của lực lượng Công An, Tình Báo đang có mặt khắp nơi  rình rập.

Bọn Hán Ngụy thật sự không có nhiều người, nhưng họ có thế mạnh và  nhiều tiền bạc. Họ quyết tâm giữ quyền lực cai trị đất nước mãi mãi. Họ  sẽ làm cái gì phải làm để không mất địa vị cầm quyền, tức quyền làm ăn,  làm giàu của họ.

Lệ thuộc Bắc Kinh, đối với họ, là một giá phải trả, họ chấp nhận trả,  để có phương tiện ổn định xã hội chính trị Việt nam, tức duy trì chế độ độc tài toàn trị. Ổn định là cho quyền lợi của họ. Đất nước đối với họ  chỉ là phương tiện trao đổi. Trung Quốc có một triết lý bình định thiên  hạ từ đời Tần Thủy Hoàng. Ông ấy lấy ý kiến của phái Pháp Gia gồm lý  thuyết âm dương, ngũ hành để kiến tạo thái hòa. Làm chính trị như vậy  không theo sự giảng dạy của Khổng Mạnh, trái lại, đưa ra chính sách đại  đoàn kết, giữ phép nước dưới sự lãnh đạo đọc tôn theo một vị hoàng đế.  Đó là thuyết của Mặc Địch.

Cái đạo chính trị này – “hoàng đế chính thuyết”– là lý thuyết xây  dựng xã hội không cần nghe ý dân. Đi từ trên xuống, không phải từ dân  lên. Ngày nay là tập trung dân chủ, tức dân chủ xã hội chủ nghĩa và tư  tưởng Hồ Chí Minh. Hoàng Đế nghe trời, ra lịnh và thiên hạ phải tuân  theo. Dân không nghe theo thì sẽ bị phạt, nặng nhẹ tùy theo mức độ của  sự phản bội, bất hiếu đối với chế độ.

Một ông Hoàng Đế không cần đức, không cần uy tín mà vẫn giữ được ổn  định xã hội. Hiếu nghĩa thay thế nhân nghĩa. Cấp trên nói cái gì thì cấp dưới vâng dạ theo răm rắp. Nói vô phép, mất dạy, thì bị phạt, không  được phần thưởng.

Đạo làm hoàng đế có mục đích lấy ý trời và qua cơ cấu hành chánh, ép  thiên hạ vâng lệnh làm theo ý đó, mặc cho họ muốn hay không.

Trong lịch sử Việt Nam, các Nhà Lý, Trần và Lê không lấy đạo Hoàng Đế  của Bắc Triều để trị dân. Nhà Lý và Nhà Trần theo đạo Phật. Nhà Lê cho  đến Vua Lê Thánh Tôn theo quan điểm nhân nghĩa do Nguyễn Trãi viết ra.

Vua Lê Thánh Tôn bắt đầu theo chủ nghĩa Bắc Triều, tức lấy Tống Nho  bênh vực ngôi vị Hoàng Đế một cách mù quáng với đạo hiếu nghĩa cha mẹ,  vua chúa. Đến Nhà Mạc, Chúa Trịnh, thì ảnh hưởng Tống Nho ở cấp quan văn và các đại gia đình quan chức mở rộng. Nhà Nguyễn áp dụng Tống Nho và  quan điểm hoàng đế, đưa triều đình Huế đi theo gương Nhà Thanh bên Tàu.

Trước đây, cái gọi là đảng Cộng Sản chụp mũ những người Việt Nam  không Cộng Sản mà hợp tác với Mỹ Quốc để giữ độc lập cho miền Nam Việt  Nam là “Mỹ Ngụy”.

Bây giờ, nhìn về quá khứ thì chúng ta có thể đánh giá ai có công lớn  hơn cho Dân Tộc Việt nam: “Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

Người Mỹ khi họ giúp các Chính Phủ Việt nam Cộng Hòa, khi họ làm cố  vấn cho Chính phủ và quân đội quốc gia, họ thật sự muốn gì? Họ khuyến  khích người Quốc Gia làm gì? Họ đòi hỏi Chính Phủ Sài gòn có chính sách  nào?

Nói chung, người Mỹ từ Tổng Thống Eisenhower cho đến Tổng Thống  Nixon, từ Đại Sứ Elbridge Durbrow cho đến Đại Sứ Ellsworth Bunker, tất  cả đều yêu cầu Chính Phủ Sài Gòn lo cho dân, áp dụng chế độ hiến trị, tổ  chức các cuộc bầu cử từ xã ấp đến trung ương, trong sạch, dân chủ, cải  cách ruộng đất, phát triển kinh tế, mở rộng giáo dục theo tôn chỉ “nhân  bản, khoa học, khai phóng ”… Đối với Mỹ thì ý dân là hơn ý trời. Mỹ  không bao giờ theo “hoàng đế chính thuyết”.

Như vậy làm “Mỹ Ngụy” là chọn phương pháp lo cho dân, cho quê hương  Việt Nam, cho văn hóa, đạo đức dân tộc. Người Mỹ đến Việt Nam, không ở  lại Việt Nam. Và “dân Ngụy.” không hiến dâng đất dai, biển cả cho ngoại  bang. Hơn nữa, trong lịch sử, người Mỹ không làm thuộc địa, không làm  Thái thú, chỉ làm bạn đồng minh giai đoạn.

Còn người Việt nào bây giờ làm Hán Ngụy thì phục vụ ai? Họ có lo sợ  số phận Tổ quốc của họ không? Hay chỉ có chung một thứ tập hợp những  người cùng chí hướng tôn thờ quyền lợi bản thân mà thôi?

Giáo sư người Mỹ Stephen B. Young là một nhà nghiên cứu Việt Nam  học, đã có nhiều bài viết có giá trị về chính trị, xã hội Việt Nam. Ông  lấy vợ Việt và nói, viết tiếng Việt rất chuẩn. Rất có thể ông là người  sáng tạo ra danh từ Hán-Nguỵ trong bài viết bằng tiếng Việt trên đây.

Stephen B. Young

(
Facebook Lâm Mạnh Di)
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui