Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
14 Jan.2014

Thơ NGUYỄN KHÔI Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

CHẲNG AI CƯỠI NGỰA

VỀ KINH BẮC
        
(Nhớ Nhạc sĩ Văn Cao)
        Tặng :Khuất Bình Nguyên
                 ------------
"Có ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc ?"
- Chẳng có ma nào...
                              chỉ bâng quơ
Ngựa Trạm đã qua thời Dịch Mã
"Tiêu Sơn Tráng Sĩ" bóng xa mờ...
*
Bác Ngô Đầu Xứ (1) đi đi biệt
để đồi Yên Thế vọng hồn thu ;
Sông Đuống nghiêng nghiêng trời thao thiết
cuốn "Lá Diêu Bông" tới tít mù.(2)
*
Chẳng ai cưỡi ngựa về Kinh Bắc
Còn mấy Bài thơ gửi Bạn Thơ (3)
Thuận Thành mưa xối chiều hối hả
Ai người đi trẩy hội đền Đô ? (4)
----
(1) Nhà văn Ngô Tất Tố
(2) thơ Hoàng Cầm
(3) xem bộ Tuyển tập các bài thơ hay THƠ BẠN THƠ do Lý Phương Liên & BNN chủ biên.
(4) Đền Đô ở Đình Bảng thờ các Vua nhà Lý.
         Kinh Bắc 15-11-2013
      Tưởng niệm 90 năm ngày sinh Nhạc sĩ Văn Cao
          NGUYỄN KHÔI
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui