Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
13 Nov.2013

Thơ ĐOÀN THUẬN: Lục bát ba câu (tiếp) Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

LỤC BÁT BA CÂU

Đoàn Thuận

đất trời

cõi này biến hóa khôn lường
không không sắc sắc vô thường xưa nay
núi sông rừng biển trời mây...

từ đó

đêm từ lửa cuối hoàng hôn
trăng đầu non lạnh từ hồn nhiên lên
cõi này cõi nọ ngủ quên


người từ cát bụi mông mênh
về ngang đời tịnh gọi tên nỗi buồn
cho ngàn lá rụng sau truông.

dòng sông từ đó xa nguồn
lời thơ từ đó mang hồn nước mây
và ta tự có tháng ngày.


ra đi


ra đi từ cõi vô cùng
lên đường từ nẻo mịt mùng cỏ hoa
lẫn trong sương khói ta bà.


ngộ

Thích Ca bảy bước sen hoa
chín năm vách núi Đạt Ma định thiền
một đời ta chẳng được yên

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui