Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
8 Feb.2011

THƠ XUÂN - NGUYỄN BÍNH Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
XUÂN VỀ
Nguyễn Bính

Đã thấy xuân về với gió đông
Với trên mầu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
Lá nõn nhành non ai tráng bạc
Gió về từng trận gió bay đi

Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy đường hoa bửởi hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng

Trên êường cát mịn một đôi cô
Yếm thắm khăn thâm chảy hội chùa
Gậy trúc dắt bà gìa tóc bạc
Tay lần tràng hạt, miệng na mô!

(Rút trong tập Tâm hồn tôi - 1942)


Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui