Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
17 Oct.2013

SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG: ? Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG ?
NK sưu tầm
Sau lưng người đàn ông - Thì sao ?
xxx

Sau lưng người đàn ông đẹp trai là
người đàn bà dễ mang thai.
Sau lưng người đàn ông thành công là
người đàn bà ngồi không...
Sau lưng người đàn ông ngoại tình là
người đàn bà ngồi rình.
Sau lưng người đàn ông thất bại là
người đàn bà xúi dại.
Sau lưng người đàn ông lắm tài là
nhiều người đàn bà chân dài.
Sau lưng người đàn ông bất lực là
người đàn bà rất bực.
Sau lưng người đàn ông hư đốn là
người đàn bà thiếu thốn.
Sau lưng người đàn ông nhu nhược là
người đàn bà láo xược.
Sau lưng người đàn ông đi xa là
người
đàn bà trăng hoa.

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui