Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Sep.2013

Thơ VÕ TRUNG HIẾU : Cái thằng tôi Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Cái thằng tôi

Võ Trung Hiếu
QC 25.913

Mạng mẽo toàn tin buồn
Định dẹp thôi không dùng FB
Lại sợ cái thằng tôi trong mình nổi loạn
Sợ nó lu loa mình quân phiệt, độc tài
Sợ nó hết ra tuyên cáo lại biểu tình
Sợ nó rêu rao là bóp nghẹt nhân quyền

Sợ nó gửi đơn thưa lên đại hội đồng
Sợ đại hội đồng nghe lời thế lực thù địch mà ra tay cấm vận

Nói chung là sợ
Thời buổi này nội tình phức tạp gì đâu
Mồm miệng sợ chân tay
Trái tim mát mẻ xỏ xiên nghị quyết của cái đầu
Nên tình hình cơ thể thường xuyên bất ổn

Thôi thì âu cũng vì cuộc sống
Hai đứa mình đành phải nhịn nhường nhau
Nâng quan hệ chúng ta lên "đối tác lâu dài- hợp tác tầm cao"
Nỗ lực xây dựng " niềm tin chiến lược "
Mày ngủ thì tao thức
Quyết liệt thay nhau canh giữ hoà bình ...

Nghe mình tuyên huấn một tràng
Nó im lặng, làm thinh
Rồi nó chửi mình
" Dở hơi cám lợn ! "

25.9.2013

VTH

Tác giả gửi Quê Choa
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui