Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Sep.2013

TUỔI GIA - NGUYỄN KHÔI ! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Video Clip - Ảnh   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

TUỔI GIÀ !

NGUYỄN KHÔI

LXQ.ORG : ''Anh Giề (dề)'') - Nhà văn NGUYỄN KHÔI - đã bỏ công viết bài thơ này và sưu tầm được nhiều hình ảnh về các''Anh, chị dề'' - tuy đã đang ở cuối dốc bên kia nhưng quyết không chịu thua kém con, chắu, chắt - không chịu làm người''chờ lão phù thủy mang chiếc lưỡi hái đến''gặt'', đi. LXQ xin trân trọng giới thiệu bài thơ và những bức ảnh quý này để các bạn già chiêm nghiệm:
Hình   thu nhỏ

Già Ơi, Chào Mi !

Xưa tê sáu chục đã già,
Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẩu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.
Tại răng ta phải quan tâm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.
Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “ sập cái rầm” đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Dùng InterNet nói khào mua vui.
Hảy yêu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui