Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
25 Aug.2013

PHẢN ỨNG SAU KHI ĐỌC BÁO

LÊ KHẢ SỸ

Các bác định mần thật sao ?
Lại lập đảng thứ tư hay nhỉ ?
Đảng thứ hai thứ ba từng ngỏm tỉ
Hay oan uổng gì mà nay hóa luân hồi ?
.
Theo Sỹ tôi, các cụ nói rồi:
Thứ nhất đông con, thứ nhì lắm của
Lại có câu, từ thời cởi truồng tôi còn nhớ:
Trăm trâu cũng một công chăn
Quản lý luôn, thu phí hoa hồng
Cứ lập thêm dăm ba chục đảng (!)
.
Hoặc bơi thuyền nan ra ngoài biển rộng
Tìm đảo hoang mà xưng bá xưng hùng
Như Christopher comumbus thoải mái vẫy vùng
Cần chi chen chân nhau cho mệt
Phải báo cáo, thỉnh cầu, xin phép
Dẫn luật này lệ nọ tốn công
Sự đời, không cần thì thẳng thành cong
Nếu cần thì cong thành thẳng !
.
Cứ như rứa mần đi
Đứa nào khôn thì sống
Đứa nào dại thì chết
Qua bão dập sóng dồi mới biết dại hay khôn
.
Đảng nào mất, đảng nào còn
Ta cũng uống rượu ngắm trăng cười, vỗ bụng (!)
.
23-8-2013
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui