Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
7 Aug.2013
Tục ngữ - Đất tốt cò đậu:
8000 con cò ốc quý hiếm
bay về VQG Tràm chim
THU HÀ - Theo DÂN TRÍ

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống
Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đàn sếu đầu đỏ 500 con sống rải rác quanh khu vực ruộng lúa gần vườn quốc gia (VQG). Ngoài sếu đầu đỏ, còn có khoảng 8.000 con cò ốc (loài chim thuộc họ hạc, còn gọi là cò nhạn) về sống tại VQG. Ông Hùng cho biết, hiện tại đàn cò khổng lồ này là “bạn” của nhà nông. Hàng ngày, gần 8000 con cò bay đến khu vực ruộng gần đó để ăn ốc bươu vàng, giúp người nông dân diệt sâu bọ.
Hiện tại, cò ốc là một trong 32 loại chim nước đang được ưu tiên bảo tồn, lưu giữ, được ghi vào sách Đỏ Việt Nam. Loài cò này thích nghi rất tốt với môi trường của vườn quốc gia Tràm Chim do nơi đây là vùng đất ngập nước, có nhiều cây cỏ, thức ăn (cò ốc ăn các loại ốc, cua, ếch, nhái côn trùng khác,...).
Đặc tính của cò ốc sinh sản theo bầy, xây dựng một tổ trên cây. Cò ốc có đôi cánh màu đen bóng và đuôi có ánh lục hay tía, bộ lông chim trưởng thành thay đổi theo mùa.

8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cò ốc có đôi cánh màu đen bóng và đuôi có ánh lục hay tía, bộ lông chim trưởng thành thay đổi theo mùa.

8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim
8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Gần 8000 còn còn ốc đang sinh sống tại VQG Tràm Chim, đây là loài chim quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống
Đàn sếu đầu đỏ nô đùa trong nắng

Đàn sếu đầu đỏ "nô đùa" trong nắng

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui