Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
28 Jun.2013

Đi trên dây qua Grand Canyon Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Video Clip - Ảnh   
  Lớn | Vừa | Nhỏ
Tệp tin tải về
Đi dây qua Grand Canyon
“Ông vua đi dây” Nik Wallenda, 34 tuổi, hôm Chủ Nhật trở thành ngưồi đầu tiên bước đi trên sợi dây cáp đường kính 2.5 inches, dài 1,400 feet, treo cao 1,500 feet, qua Grand Canyon. Anh đã thành công sau 22 phút 54 giây đi trên giây cáp. Mời các bạn xem đoạn video clip dưới đây: được 23 Triệu người hồi hộp theo dõi qua TV – Discovery Channel , CNN etc…
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui