Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Jun.2013

Thơ Trần Nhơn:

Cái giá của sự phản phúc

''...Nhưng khi sói đã vào nhà,
Chó bị giết sạch không tha mống nào!…”

BĐX blog 26.6.13
(truyện ngụ ngôn Aesop [Ê dốp]) (*)

Một hôm sói bảo chó nhà,

Vốn các ngươi với chúng ta họ hàng.

Sao chẳng bao giờ ghé sang,

Giao lưu huynh đệ, vấn an lão thành.

Rất giống nhau giữa chúng mình,

Ngoại trừ cách nghĩ mưu sinh thế thời.

Ta sống tự do thảnh thơi,

Các ngươi khúm núm một đời cẩu nô.

Xích quàng cổ, chịu đòn roi,

Đàn gia súc vẫn phải coi chu toàn.

Nhìn cảnh chén chú chén anh,

Các ngươi nhỏ giải chầu quanh ngóng chờ.

Hững hờ mấy cục xương rơi,

Chủ nhà quăng xuống thay lời cảm ơn.

Có lời khuyên nào tốt hơn,

Giúp các ngươi biết sống khôn từ rày:

Giao hết gia súc sang đây,

Chia nhau cùng chén ngất ngây Mao Đài.

Lũ chó nhà nghe mùi tai,

(Bán đứng ông chủ lộc tài thăng hoa!?).

Nhưng khi sói đã vào nhà,

Chó bị giết sạch không tha mống nào!

Phản bội Tổ quốc, đồng bào,

Ắt nhận hình phạt tối cao Thiên đình!

Tháng 6/2013
TS Trần Nhơn

(*) Nguyên bản tiếng Anh:

The wages of treachery

Phân trang [1] [2]
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui