Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
18 Jun.2013

Thơ NGUYỄN ƯỜNG THỤY : Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

GHEN VỚI HẠ LONG

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
 

Thấy người đi biển mà ghen
Anh không dụ dỗ nổi em, thế mà
Cái vùng nghe nói rồng sa*
Lại mua chuộc được em ra mới tài.

Vừa xa Hà Nội một ngày
Đã đe ở mãi nơi đây không về...
Lẽ nào biển lắm đam mê
Nước non kỳ vĩ, em chê Hà Thành
Rộn ràng áo đỏ váy xanh
Em xinh đẹp quá cho anh bồn chồn

Nơi mong đá cũng mỏi mòn
Nơi vui nào biết ai còn nhớ ai.

14/6/2013

NTT
=========

* Hạ Long: Rồng đáp xuống

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui