Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
15 Jun.2013

Thơ TRẦN NHƯƠNG Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Nhân dân

Trần Nhương
 
TNc - Thứ bẩy ngày 15 tháng 6 năm 2013 7:59 AM


Có câu nói một thời trên cửa miệng
Nói theo nhau ai cũng biết là nhàm
Nhưng không nói mình sẽ thành thiểu số
Ai cũng có vợ con và cần có việc làm…

Thế rồi người ta không nói nữa
Sau lễ tang đưa tiễn một người
Có những câu truyền đời như lửa
Lại có lời như lá thu rơi…

Không phải “Tam bách dư niên hậu…"
Nguyễn Du còn vạn đại với non sông
Thế mới biết nhân dân như đất ấm
Không phải quặng nào cũng ấp ủ ngàn năm…

12-2002

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui