Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
4 Jun.2013

Thơ ĐOÀN THUẬN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

RIÊNG NGHĨ về COMMUNISM

ĐOÀN THUẬN

1

Communism, hiểu đúng, tức Công Đồng Chủ nghĩa,
không có gì là Sản hay tài sản ở đây;
commune là cộng đồng, là công xã,
không có gì Vô Sản để chuyên chính đoạ đầy.

Marx chỉ mơ một Cộng Đồng tiến hoá,
nơi loài người hưởng đầy đủ quyền làm người,
thoát khỏi cảnh bất công, sự “bóc lột hoang dã”,
sống chan hoà nhân ái giữa đất trời.

Đừng hiểu lệch communecộng chung tài sản
để tước quyền tư hữu của con người,
gom giàu sang vào tay nhóm độc tài bạo chúa,
áp thuế dân, xây lăng tẫm, dựng lâu đài.

Chẳng giai cấp nào vô sản kiểu Lénine:
vô sản hoá công nông là bần cùng hoá dân đen,
bằng nỗi đau của thợ thuyền nông phu trí thức,
bằng kinh tế chỉ huy, bằng sự thống trị thấp hèn.
……………….
2.
Hãy chính danh Communism hợp lý
để định phận phân minh tồn tại giữa cõi đời,
để nhìn lại ước mơ một thời của Karl Marx,
một ước mơ lý tưởng…nhưng xa vời.

Sài Gòn, 1970
Huế, 2007
Đoàn Thuận
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui