Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
1 Apr.2013

TBT ĐCSVN

Nguyễn Phú Trọng:

Đồng ý bỏ Điều 4 Hiến pháp

TTHN - Hai Hoang Van . Quê choa - 01.04. 2013
(TIN NGÀY CÁ THÁNG 4)
Vào lúc 1 giờ sáng nay (1 tháng  4) giờ Hà Nội, TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã bất ngờ lên Đài VOV tuyên  bố Bộ Chính Trị đồng ý bãi bỏ Điều 4 trong Hiến Pháp đang soạn thảo.

(Viet-studies)
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui