Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
28 Mar.2013

THỦ TƯỚNG KẾT LUẬN VỀ

VỤ CƯỠNG CHẾ THU HỒI

ĐẤT TẠI TIÊN LÃNG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng
Tễu blog 5:54 PM, 10/02/2012


(Chinhphu.vn)  – Chiều 10/2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn  Dũng đã chủ trì họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn xã  Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Thông báo kết luận của Thủ tướng
  
Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh Chinhphu.vn
Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện  Nhân, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tư pháp,  Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông  tin và Truyền thông, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban  Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc  hội, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối  cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Thành  uỷ Hải Phòng và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và một số cơ quan  thông tin báo chí.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp chung của Văn phòng  Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp,  Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:
I.
Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất  nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3  lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản  dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề  chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn.
Trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở  cơ sở còn nhiều hạn chế trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn  bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý  đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập. Nhiều vấn đề phát sinh trong  quản lý và sử dụng đất đai chưa được điều chỉnh và xử lý kịp thời; khiếu  kiện về đất đai chiếm trên 70% tổng số vụ khiếu kiện và có nhiều vụ  việc kéo dài.
Trong những năm qua, cấp uỷ, Ủy ban nhân dân huyện  Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện  công tác quản lý nhà nước về đất đai, không ngừng nâng cao hiệu quả sử  dụng đất nói chung và đất bồi ven biển nói riêng, góp phần phát  triển kinh tế-xã hội khá nhanh và toàn diện, bảo đảm quốc phòng an ninh,  trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với ông  Đoàn Văn Vươn chính quyền địa phương đã giao đất, kể cả giao bổ sung  phần đất lấn chiếm sau khi đã xử phạt hành chính, tạo điều kiện thuận  lợi cho ông Vươn đầu tư tôn tạo, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất  được giao.
Tuy nhiên, UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  đã có  những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất  đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn như sau:  
1. Việc giao đất, thu hồi đất
- Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm  1993 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao 21 ha đất cho ông Đoàn Văn  Vươn là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban  hành.
Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của  Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao bổ sung 19,3 ha đất cho ông Đoàn  Văn Vươn vào mục đích  nuôi trồng thuỷ sản với thời hạn 14 năm, tính từ  ngày 4 tháng 10 năm 1993 là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử  dụng đất. Tuy nhiên quyết định này không đúng với quy định của pháp luật  đất đai về giao đất, cho thuê đất; về thời hạn giao đất và thời điểm  tính thời hạn giao đất.
- Các Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày  23/4/2008, Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Uỷ ban nhân dân  huyện Tiên Lãng thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn với lý do hết thời hạn  sử dụng là không đúng với quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị Định  181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai  năm 2003.  
2. Việc cưỡng chế thu hồi đất
Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của  pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng  pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện  Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm.  
3. Việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn
Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà  của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải  được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.  
II.
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc lãnh đạo thành  phố Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm, trách nhiệm và đã  lãnh đạo, chỉ đạo cần thiết đối với vụ việc này. Thủ tướng Chính phủ yêu  cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt các công việc  sau:
1. Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp  luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi  đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của  ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông  Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Chỉ đạo  Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng  nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.
Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và một số Bộ, Ban ngành
- Ảnh Chinhphu.vn/Nhật Bắc
2. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra  và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật việc  phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn. Đình chỉ công tác những cán bộ đã chỉ  đạo phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
3. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa  vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai,  bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành  tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định  không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.    
4. Chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm  điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của  Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến  những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá  dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
5. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc:  
- Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
- Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và  trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với  Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời,  thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.
6. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh  nghiệm sâu sắc qua vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác  quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội  ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để  xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên  Lãng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng,  phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải  Phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát  triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 mà Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề  ra.
Những công việc trên phải được thực hiện khẩn trương,  nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ  kết quả thực hiện.
III.
Qua vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước  chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất  là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của  pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại,  tố cáo của công dân về đất đai.
Khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với  các bộ ngành liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định  về quản lý, sử dụng đất đai. Khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện  Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp  luật đất đai để kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai cho phù hợp với thực tế  tình hình và yêu cầu phát triển mới.
3. Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp.
4. Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chánh án Toà án nhân  dân tối cao theo thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản  án, quyết định của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân  dân huyện Tiên Lãng.
5. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông  tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ  và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này.
Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát  huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào  việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy  quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiêm túc rút  kinh nghiệm, hết sức tránh việc đưa tin không khách quan, không đúng bản  chất sự việc làm phương hại đến lợi ích của đất nước và người dân.
Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban  Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản, tăng cường chỉ đạo, quản  lý, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng chủ trương của  Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền định  hướng dư luận xã hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm để báo  chí nước ta ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những ý kiến đóng góp  tâm huyết, xác đáng đối với vụ việc này của các đồng chí lão thành, các  chuyên gia và nhiều cán bộ, nhân dân đã gửi trực tiếp đến Thủ tướng  hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mong tiếp tục nhận  được ý kiến đóng góp xây dựng đối với việc quản lý, điều hành của Chính  phủ và chính quyền các cấp./.
Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui