Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
21 Mar.2013

Thơ Hoàng Xuân Họa Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Chiều buông cánh lá
nnb blog 21.3.13Thơ HOÀNG XUÂN HỌA

Thác đổ  trắng xô bờ bọt trắng
trôi  về đâu dòng suối âm màu
dải  mây bông đôi ngả... qua cầu
gác  đỉnh núi xanh mơ gió tẻ
mây  biệt mây bay về phía bể
bóng  chiều đi bạc cánh chim câu
mảnh  trăng liềm bay ngang chiều xế
trái  bóng bay xoay tít địa cầu
ai  chẻ đôi hai triền núi đứng
pha  hoàng hôn tê buốt ngàn lau
mãi  ngày đi lạc sâu bờ sậy
tha  mảnh hồn nhạt thếch kiếp sau
ngày  trống rỗng buông hình cuống lá
rơ và  rơi... rơi biết... rơi đâu...

3 -  2013
Hoàng Xuân Họa
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui