Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
19 Mar.2013

Thơ NGUYỄN LONG - NGUYỄN KHÔI Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NÔNG DÂN VIỆT NAM


LXQ.ORG
: Cám ơn hai ông Nguyễn Long va Nguyễn Khôi gửi cho 2 bài thơ viết về thân phận Người Nông dân Việt Nam trước hiện tình của đất nước !
xxx

1 - THƯỜNG DÂN - 1999
Nguyễn Long
Đông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao gìơ thấy dư thừa thường dân
Quanh năm chân đất đầu trần
Tác tao sau những vũ vần bão dông.
Khi làm cây mác cây chông
Khi thành biển cả, khi không là gì
Thấp cao thôi có làm chi
Ngàn năm cỏ vẫn xanh rì cỏ thôi
Ăn của đất, uống của trời
Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
Ồn ào mà vẫn lặng im
Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
Chỉ mong ấm áo no cơm
Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
Hòa vào trời đất mà xanh
Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.
Thị xã Thái Bình, 1999
NL
xxx         
2 - NÔNG DÂN - 2011
Nguyễn Khôi
"Ai bảo Nông   Dân không tư tưởng ?"- Thơ Ng.S.Đ.
Một thời khí thế hát ca
Đội "Quân chủ lực" xông ra chiến trường
Vợ con được ruộng, được nương
Trời long đất lở (1)...Thiên đường là đây .  

*
Rồi thì trời đất đổi thay
"Thị trường" làm chủ...vần xoay hết nghề
Đành ra Thành phố làm thuê
Ô sin, Cửu vạn lăn lê vỉa hè
Cố len vào Xưởng mái che
Được "Công nghiệp hóa" đề huề chút chăng ?
-Sướng đâu đến kẻ làm công ?
Vui làm "Giai cấp tiền phong" đi đầu.
*
Trăm năm mấy cuộc bể dâu
Chỉ mong ruộng cả, ao sâu cấy cày  

Vinh danh   nghe cũng hay hay

  

Làm ra   lúa gạo...lãnh đầy gió sương .

(1)- Cải   cách ruộng đất.
Quê Đình   Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 5-7-2011
  

  
  

  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui