Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Mar.2013

Thơ ĐÀO SĨ QUÝ : Gương ông ! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

GƯƠNG ÔNG

ĐÀO SĨ QUÝ
Ông nói xoen xoét một đằng
Lại làm một nẻo  hỏi rằng ai theo!
Và ông nói tựa... rồng leo
Tham nhũng rồng cuốn, "làm  mèo mửa" thôi
Ông "đi trước" thế...hỏng rồi
Còn đâu "làng nước họ đòi theo  sau"
Gương ông ố, mốc chẳng lau
Quẳng vào sọt rác, treo lâu bẩn  nhà!

Đào Sỹ Quý
Tác giả gửi cho NTT blog

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui