Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
25 Feb.2013

900 DƯ LUẬN VIÊN ĐANG

LÀM GÌ?
hnc blog 24.2.13

Người Buôn Gió

  

Không ai rõ tên tuổi của đội quân 900 dư luận viên này.  Một đội quân ẩn mình trong bóng tối, trên mạng để lập những tài khoản ẩn danh.  Đấu tranh với bọn phản động. Những dư luận viên này chiến đấu như đội thuyền  không số ngày xưa, như những chiến sĩ tình báo vô danh trên mặt trần truyền  thông. Họ thầm lặng và không cần đến tên tuổi.
Hôm qua một bạn trên FB được một dư luận  viên gửi tin nhắn ' Nội dung rằng dư luận viên là những người tuyên truyền, giải  thích cho nhân dân rõ đường lối, chính sách của Đảng. Để nhân dân hiểu đúng vấn  đề trong chính sách. Hạn chế thế lực phản động tuyên truyền sai  lệch.
Bạn kia chuyển cho mình xem tin nhắn, à thì  ra dư luận viên họ làm việc như vậy.
Mình cố gắng tìm kiếm hỏi han, xem có nhân  dân nào gặp dư luận viên nào được họ giải thích không. Bóng chim, tăm cá. Chả ai  thấy dư luận viên giải thích điều gì. Từ khi có nguồn tin là có dư luận viên,  thì trên mạng lực lượng bênh lề phải nhiều trông thấy. Việc của họ là khi thấy  clip nào ảnh hưởng đến đường lối, chính sách thì họ tranh nhau bảo - đm mấy  thằng phản động làm clip giả, ảnh chụp giả ,chắc đéo gì là thật, nhìn vậy nhưng  chưa biết thế nào...
Những câu như thế chả bàn luận làm gì. Ở đây  chỉ bàn đến lời nhắn của bạn kia thôi, dáng chừng còn có vẻ nghiêm túc với nghề  dư luận viên.
Nhưng thắc mắc là đường lối của đảng và nhà  nước thế nào mà phải cần đến các bạn dư luận viên giải thích. Viết bằng tiếng  Phổ, tiếng La Tinh hay thổ ngữ Phi Châu chăng. ? Không, chủ trương đường lối  bằng tiếng Việt đấy chứ. Có nghĩa không cần các bạn ấy phiên dịch, mà cần bạn ấy  giải thích cho dân chúng hiểu đúng đường lối đưa ra.
Đến đây thì hơi lạnh gáy, chủ trương và  đường lối là những điều gì.? Mà khi đã vạch ra, viết ra rồi. tầm quan trọng ảnh  hưởng đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Lẽ nào lại khó hiểu đến mức cần một đống  người đi giải thích. Chủ trương và đường lối có phải mặt hàng mới ra của công ty  thương mại nào đó đâu mà cần người tiếp thị, giới thiệu. Huống chi mặt hàng mới  , người tiếp thị phải đeo biển, chường mặt, tên tuổi ra nói mới may ra có bà nội  trợ dừng lại nghe. Đằng này cả đống dư luận viên chìm trong bóng tối thì giải  thích cho nhân dân thế nào đây.
Xưa nay chỉ có trò bói toán, rút quẻ chữ  nghĩa mênh mang vô định, mới nảy ra đám giải quẻ bói. Giải quẻ bói hiểu nôm na  là người giải sẽ giải thích cho người có quẻ hiểu đúng sự việc. Đúng là thế nào  thì có hậu vận sau này rõ, vì quẻ bói thì lơ mơ, người giải mỗi người một kiểu,  người rút quẻ cũng hiểu mỗi người một kiểu.
Nhất định chủ trương đường lối không thể mơ  hồ như quẻ bói, và dư luận viên cũng không thể là người giải quẻ bói. Vì chủ  trương đường lối là thực tế rõ ràng, không mơ hồ huyễn hoặc được.
Thế chủ trương đường lối không phải bằng  tiếng nước ngoài, không phải là quẻ bói, không phải là mặt hàng cần tiếp thị thì  nó là câu đố chăng.?
Là câu đố thì mới cần người giảng cho người  hiểu, nó có thể là câu đố dân gian kiểu như.
Một đàn cò trắng phau  phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi  nằm.
Giải thích ra là những cái bát. Nhân dân  nghe xong à vỗ đùi đét một cái, chủ trương, chính sách ta tài tình thật, nói cò  hoá ra là bát. Tài đến thế là cùng... anh Đảng.
Không, chủ trương đường lối không thể là câu  đố được, ai lại đi đánh đố nhân dân kiểu ấy.
Thế không phải câu đố, không phải quẻ bói,  cũng chẳng phải ngoại ngữ, mặt hàng mới thì là gì. Là toán đố à, chắc toán đố  mới cần người giải thích.
Không, chả phải, là toán đố thì nhiều vị  lãnh đạo tập đoàn dốt toán lắm. Chủ trương, chính sách, đường lối mà giống toán  đố thì các tập đoàn có mà vỡ nợ hết.
Thế chủ trương đường lối là cái gì mà dân  khó hiểu đến mức phải cần đến dư luận viên hướng dẫn.? Lẽ ra chủ trương, đường  lối phải dễ hiểu để những người dân bình thường nhất cũng có thể hiểu được, nắm  được mà thực thi. Như thế mới gọi là sâu sát vào quần chúng nhân  dân.
Đằng này chủ trương , đường lối của nhà  nước, đảng, chính phủ lại phải cần đến một bộ máy đông đảo nhân lực rải đi khắp  nơi để giải thích về chủ trương, đường lối ấy thì thật ái ngại về kết quả thu  được. Như vậy thành công của chủ trương, đường lối đến đâu hay không, lại phụ  thuộc vào năng lực của người đi giải thích và trình độ tiếp thu của người được  giải thích.
Than ôi, người tâm huyết trí óc vạch ra  đường lối rồi, lại phải có người trung gian cũng phải tâm huyết và có trí óc để  đi diễn giải cho nhân dân hiểu được đường lối, chủ trương ấy nữa. Rồi người dân  phải để tâm trí cố mà tiếp nhận được nữa.
Như thế cũng khó chắc chắn, vì có thể đường  lối , chủ trương dân có hiểu hay không lại phụ thuộc vào năng lực, trình độ của  đám dư luận viên này.
Có khi để hiệu quả chắc chắn hơn, xin Đảng  và Nhà Nước, Chính Phủ lập thêm mội đội quân nữa đi giải thích tuyên truyền cho  nhân dân hiểu đúng cái điều mà các dư luận viên đã giải thích , tuyên truyền.  Chuyện đường lối, chủ trương là quan trọng, cho nên thêm một tuyên truyền, giải  thích như thêm một tầng tiền đạo nữa để chủ trương, chính sách được thông suốt  đến cho người dân tốt hơn.
Viết đến đây mới giật mình nghĩ, thằng nào  bố láo nghĩ ra cái tin nhắn ấy, làm ông mất công. Chủ trương, đường lối của Đảng  và Chính Phủ, Nhà Nước là phổ cập toàn dân, khi đưa ra là phải dễ hiểu cho nhân  dân. Đâu cần dư luận viên nào phải đi giải thích. Nói một đống người ngốn ngân  sách đi giải thích về đường lối thì hoá ra bảo đường lối, chính sách là quẻ bói,  toán đố, câu đố à.?
Thế thì các dư luận viên đang làm  gì.?
Chịu, chẳng biết nữa. Có khi họ đang âm thầm  toả đi còm men các FB cũng nên.
Theo Blog NBG
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui