Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
11 Feb.2013

Thơ BÙI CHÍ VINH Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

THƠ MỒNG MỘT TẾT CỦA

LÃNG TỬ  BÙI CHÍ VINH

Mùng 1 Tết năm Quý Tỵ nói về kẻ thù đất nước
hnc 11.2.13

Bui Chi Vinh 1
Bùi  Chí Vinh
Năm  1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
24  tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
24  tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
Bọn  Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao
Hồi  đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
Đọc  thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
3  thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
3  thằng vất sau lưng chính trị

Năm  1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
Năm  1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
Năm  1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
Giấc  mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô
Kể  từ đó tôi sống bằng Thơ
Thơ  tình, thơ du côn, thơ bại trận
Tôi  làm thơ để trả nợ giang hồ
Trả  nợ cho những thằng bị bắn
Tôi  trả nợ cho những thằng bị bán
Tuổi  thanh xuân bị bán giữa chợ đời
Bọn  “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
Ngồi  phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi
Năm  1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
Thiêu  cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
Cái  chết xem nhẹ hơn lông hồng
Làm  thơ thua xa siết cò súng
Năm  nay 2013 tự nhiên mê tập bắn
Bia  bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
Bia  bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm  bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau !
Mùng  1 Tết Qúy Tỵ
Theo  DL
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui