Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
10 Feb.2013

Thơ NGUYỄN NGUYÊN AN Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

NGUYỄN KHÔI khai bút đầu xuân
NGUYỆN
Ngày đi mất phía nào không rõ
Tháng hết dần cho đến trống không
Nghiệp thiện ác lù lù ở đó
Đeo theo ta dẫu chẳng chờ mong


Sáu mươi năm vèo như gió thổi
  

Bơi tròn trong sinh tử vô minh
Tuổi đã cạn, ngày khô như ngói
Chẳng duyên lành để được tái sinh

  

  

Thôi buông bỏ quay về thiền tịnh

  

Cầu vãng sanh dưới bóng Phật Đà

  

Giữa cõi trần tâm thân bớt bịnh

  

Nguyện một lòng theo bóng Thích Ca

  

  

Giao Thừa xuân Quý Tỵ (10022013)

  

xxx

  

  

BA MƯƠI LẠI HÓA RẰM

  

Nguyễn Nguyên An

  

Kính tặng đạo tràng Ba Mươi chùa Tây Lộc, Huế

  

  

Nói những lời chân thật

  

Cam nhẫn như mặt đất

  

Không xua nịnh, xảo ngôn

  

Không dông dài, đường mật

  

  

Đến đạo tràng học Phật

  

Đừng để tâm vuột mất

  

Lắng nghe cả tấm lòng

  

Hạnh Bồ Đề như nhất

  

  

Nắng hiếm chiều cuối năm

  

Đạo tràng vui cũ mới

  

Quý Tỵ niên tấn tới

  

Ba Mươi lại hóa rằm

  

  

Huế, 2.70

  

N.N.A

  

  

Địa chỉ liên lạc: NGUYỄN VĂN VINH (NNA) - 50 Trần Thái Tông, Huế -Tel: 01688971486

  
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui