Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Feb.2013

Câu đối Mừng Xuân Quý Tỵ
              

Hà Sĩ Phu kính chúc
QC 5.2.13

clip_image001_thumb
Câu đối 1
:

* RẮN độc cuốn vòng hai số Tám, chặn lối nhân quyền!                                                    

    * RỒNG thiêng bay tạc một chữ Đồng, phá vòng nô lệ! [1]                                                      

                                                                      Hà Sĩ Phu

[1] Kính tặng Lời kêu gọi thực thi Quyền Con người theo Hiến pháp tại Việt Nam

với ngót 4 ngàn chữ ký, yêu cầu Quốc hội Việt `Nam hủy bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự về “tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam

Câu đối 2:

- Nhâm Thìn nở rộ  “In-tờ-nét” !

- Quý Tỵ phơi trần “Sí-hảo-lin” !

  (Sí hảo lin = tứ hảo lân = 四好鄰 = láng giềng 4 tốt)

Câu đối 3:

- Chuyện Rồng-Rắn lên mây, thầy thuốc ấy đòi công ba(từng) khúc ruột!

- Tình Việt-Trung xuống dốc, bạn vàng đây xiết nợ một (cả) sơn hà?

Câu đối 4:

-Thắng đã thua chưa, “Bên thắng cuộc” nổi lên… “Đồng Chí Ếch” (X)?

-Thành hay bại nhỉ, “Cuộc Thành đô” dẫn xuống… “Quảng Nam Khu”!

(Quảng Nam khu sẽ sánh vai cùng Quãng Đông, Quảng Tây)

Câu đối 5:

-Điệu La Thăng mà Giáng mà SI, sinh quái vật “xe không chính chủ”!

-Dáng Hiền Đức vừa Nhân vừa Dũng, diệt mãng xà “sở hữu toàn dân”!

Câu đối 6:

*Cái không nhỏ lộ hàng coi dễ sợ !

*Thằng rất to thoái hóa nghĩ mà kinh !

Câu đối 7:

-Thấy Rồng đen lộn xộn mà ghê, trần trụi lột nhau, mt thưng cấp lộ hàng coi dễ sợ!                                                                                        

-Nghe Rắn hổ phì phì cũng tởm, ngang nhiên cướp đất, khố dân nghèo xơ xác nghĩ mà thương!

Câu đối 8:

-Giặc 4 tốt vả mồm quân bán nước!

-Cờ 6 sao lột mặt lũ buôn dân!
Mời đối

Xuất đối 1

* Vận nước chẳng lo, rượu Rắn cứ say tràn quý tỵ!

(Thành ngữ tràn quý tỵ do nạn lụt lịch sử năm Quý Tỵ 1893, nước tràn lênh láng khắp nơi, có thể chở thuyền trong đường phố, dân chết rất nhiều).

Xuất đối 2

*Rắn độc cuộn vòng hai số Tám, khóa chặt Nhân quyền?

Xuất đối 3

*Đầu xuân quan Ếch (X) vi hành, Ếch đi kiệu Ếch không sợ Rắn!

     (dưa hành và dưa kiệu là hai món không thể thiếu trong ngày Tết, kiệu vừa là cái kiệu vừa là bước ngựa đi thủng thẳng ung dung)

Xuất đối 4

*Thắng đã thua chưa, “Bên thắng cuộc” nổi lên…“Đồng Chí Ếch” (X)?

Xuất đối 5

* Ếch “tha” cổ Rắn ra đồng, Ếch “tha” Rắn, Rắn không “tha” Ếch?

      (lưu ý chữ THA hai nghĩa ngược nhau)

Xuất đối 6

*Xuân Quý Tỵ, quý vị tỵ nhau, ngôi thấp ngôi cao, đồng Rắn tỵ đồng chí Ếch!

Nhân Tết Con Rắn xin có mấy câu xuất đối nôm na, mong được các thi hữu cho lời xướng họa để thêm phần vui vẻ ngày xuân, có điều gì sơ xuất xin rộng lòng lượng thứ.                                                                    

HÀ SĨ PHU

Trân trọng

Theo BVN

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui