Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
30 Jan.2013

Thơ CÁT SỸ Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

THƠ CÁT SỸ

.
tranh của Albrecht Durer

VĂN HOÁ TỪ CHỨC
.
Một vị dân biểu đề nghị ngài thủ tướng từ chức
thực tập kiểu văn hoá lấy lòng nhân dân
nhưng hiến pháp VN đâu có khoản tự bãi chức.
ngài cũng chẳng xin mua mà do Đảng giao phân.

.
Dù không còn chỉ đạo ủy ban chống tham nhũng.
ngài vẫn lo thúc giục bộ Công An siết chặt an ninh.
đánh dập đầu bọn cơ hội, nhóm lợi ích thù nghịch.
quét sạch “bầy sâu” đang “diễn biến hòa bình”.
.
Chuyển công tác ”một bộ phận không nhỏ biến chất”
đã đục ruỗng ngân sách, tăng nợ công từ quốc doanh
thiếu ngài, ai sẽ tái cơ cấu nền kinh tế tư bản đỏ
ai sẽ theo Mác-Lê làm “đầy tớ phục vụ dân" lành ?
.
Đà Nẵng,12/2012
CÁT SỸ

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui