Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
30 Dec.2012

BÁO VÀ NHỮNG TRANG

WEB, BLOG GIỚI THIỆU

TẬP TẠP BÚT

VÀ TRUYỆN KÝ “NQCC”

Posted by tranhuythuan 30.12.12

NHỮNG TRANG WEB. ĐÃ CHIẾU CỐ ĐĂNG CỦA CHỦ BLOG.    

NQ1 NQ2 NQ3 NQ4 NQ5 NQ6 NQ7 NQ8 NQ9 NQ10 NQ11 NQ12 NQ13 NQ14 NQ15 NQ16 NQ17

SAO LẠI PHẢI CÚI GẬP MÌNH ĐẾN MỨC NÀY HỞ KIẾN TRÚC SƯ NGUYỄN TIẾN THUẬN?!

Nuôi tâm sinh thiên tài.
Nuôi óc sinh nhân tài.
Nuôi thân sinh nô tài.
  •     Bức ảnh thể hiện một tư thế … hèn hạ!
Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận cúi khom đến gập nửa thân người ôm lấy bàn tay ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
trong buổi lễ trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật ngày 27/5/2012 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui