Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
26 Dec.2012

BÙI HOÀNG TÁM: Phục bác KHẮC PHỤC ! Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ


Bùi Hoàng Tám tặng thơ bác

Nguyễn Khắc Phục


Bùi Hoàng Tám    
TNc - 25 tháng 12 năm 2012 3:12 PM

Bác Phục vội khắc phục
Chúng em rất là PHỤC
Nhưng Khắc Phục... khắc sai
Đúng là Khắc... Phục phục!

Giá mà bác Xuân Phúc (Phó thủ tướng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ )
Hay là bác Hạnh Phúc (CN VP QH)
Cũng nhanh chóng khắc phục
Thì đất nước... túc túc (Sung túc, giàu có - Không được lẫn với xe túc túc gì đó của Thái Lan)

Bác Duật nơi chín suối
Thấy Khắc Phục... khắc sai!
Chạy vội lên dương thế
Lạy đến 9 lạy dài!

Vì thấy... đếch có sai
Mà cũng đòi... Khắc Phục

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui