Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
23 Nov.2012

Thơ Đỗ Trung Quân Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Tin tức nóng   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

KHI TÔI CHẾT HÃY

CHÔN  TÔI...CHỖ NÀO?

ĐỖ TRUNG QUÂN
Facebook Đỗ Trung Quân

Thú thật
Tôi chưa  thèm chết
Con kiến cũng còn muốn sống nữa là
Nhưng mà
Cũng thú  thật
Tôi đang nghĩ về cái chết
Chết thì ai mà chả chết

Nhưng đau đầu là vụ này
Thế hài cốt anh để đâu ?
Thế nếu  chôn anh chôn đâu ?
“ Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển “[ du tử lê ]
Biển  của nó mất rồi
Khi tôi chết hãy chôn tôi xuống đất
Đất bây giờ như phiên  bang nó thôi
Khi tôi chết hãy mang tôi…
Hết chỗ !
Không nơi nhập tịch  rồi
Còn một đường duy nhất
Nhập vào đoàn ma trơi
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui